Уважаеми родители и ученици,
на 30.03.2024 г. ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас.
Всички ученици, които са заявили желание за участие трябва да се явят в 8:15 часа в сградата на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца и да носят документ за самоличност (лична ученическа карта).