С максимален резултат от 100 точки на Националното външно оценяване по математика са шестима ученици от ППМГ “ Акад. Иван Ценов“ – Враца. Трима от тях са седмокласници и трима – десетокласници. На НВО по математика след 7- ми клас пълен брой точки са получили Иван Христов, Рая Тодорова и Рая Станчева. Само с 25 стотни след тях, с резултат 99.75 точки, се нарежда Десислава Динкова. Средният резултат на учениците от ППМГ на НВО по математика след седми клас е над 2 пъти по- висок от средния за страната – 73.80 точки при 35.29 точки на национално ниво и 26.67 точки за област Враца. На НВО по български език след седми клас резултатите също са много над средното ниво – 80.25 за възпитаниците на математическата гимназия при 55.04 за страната и 49.04 за региона.
Изключително високи са резултатите и на НВО след 10-ти клас. С максимален резултат от 100 точки са Деница Йорданова, Калоян Даскалов и Катрин Петрова. Само половин точка след тях, с резултат от 99.50 точки, се нарежда Елица Крумова. Средният резултат на ППМГ на НВО по математика след десети клас е 59.81 точки, при 34.50 точки средно за страната и 26.59 точки за област Враца. На НВО по български език десетокласниците от гимназията са получили средно 71.25 точки, при 49.44 на национално ниво и 44.03 за региона.
С резултатите си ППМГ „Академик Иван Ценов“ отново се нарежда на водещо място в област Враца. Поздравления за упорития труд и постигнатите отлични резултати на всички седмокласници и десетокласници и техните учители, които за поредна година защитиха авторитета на гимназията.