Четири паралелки (104 ученици):

Профил „Математически“ – Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка (26 ученици);
Профил „Математически“ – Математика и физика с интензивно изучаване на английски език – 1 паралелка (26 ученици);
Профил „Природни науки“ – Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда –1 паралелка (26 ученици);
Професия „Приложен програмист“ с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение -1 паралелка (26 ученици);

Условия за кандидатстване:
 1. Успешно завършен седми клас през учебната 2022/2023 г.;
 2. Резултати от:
  • Национално външно оценяване по български език и литература за учебната 2022/2023 г.;
  • Национално външно оценяване по математика за учебната 2022/2023 г.;
Балът за прием на ученици в VIII клас се  формира в точки въз основа на сума от:
 1. Удвоената оценка от Националното външно оценяване по български език и литература (макс. 2 х 100 = 200 т.);
 2. Удвоената оценка от Националното външно оценяване по математика (макс. 2 x 100 = 200 т.);
 3. Оценките по два учебни предмета* от свидетелството за основно образование, превърнати в точки – максимален брой точки – 2*50 = 100.
  • За профил „Математически“ – български език и литература и математика;
  • За профил „Природни науки“ – български език и литература и биология и здравно образование.
  • За професия „Приложно програмиране“ – български език и литература и информационни технологии;
Максимален бал: 500 точки
График на дейностите:
 1. Провеждане на Национално външно оценяване по:
  • български език и литература – 13.06.2023г.
  • математика – 16.06.2023 г.
 2. Обявяване на резултатите от НВО – до 28.06.2023г.
 3. Връчване на свидетелство за зъвършено основно образование и служебна бележка с оценките от приемните изпити –  04.07.2023г.
 4. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.- от 05 до 07.07.2023г.
 5. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 12.07.2023 г.
 6. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 13.07.2023 г. – 17.07.2023 г.- в ППМГ Враца
 7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 19.07.2023 г.
 8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране –  от 20 до 24.07.2023 г.
 9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – 25.07.2023г.
 10. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – от 26 до 27.07.2023 г.
 11. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 29.07.2022 г.
 12. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 01 – 02.08.2023 г.
 13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране –  до 04.08.2023 г.
 14. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – определя се от РУО 
 15. Утвърждаване на осъществения държавен план – прием – до 14.09.2023 г.

Повече информация – тук
Брошура