Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че Училищно настоятелство „Ентусиасти при ППМГ Акад. Иван Ценов, гр. Враца е отворено за нови членове и всеки, който се вълнува от училищния живот и проблемите му и е готов да отдаде времето си, е добре дошъл! 

Заявяването на желание за членуване в Настоятелството става чрез попълване на заявление по образец, което се депозира в канцеларията на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. 

Уведомяваме Ви, че членуването в Училищно настоятелството „Ентусиасти” при ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца е доброволно и безвъзмездно и че съгласно чл.9 от Устава, Настоятелството не разпределя печалба!

ОЧАКВАМЕ ВИ и с удоволствие ще работим заедно за постигане на целите, които сме си поставили, за да допринесем за издигане престижа на най-елитното училище в града. 

Гр. Враца, 30.06.2021 г.

УН ”ЕНТУСИАСТИ”