Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Какво знаем за нашия патрон?

"Ентусиазъм в учението и в работата, търпение и упоритост, интерес към науката - това са моралните качества, които трябва да възпитава у себе си младежът. Тези качества се създават трудно и бавно. Голяма отговорност пада върху родителите и учителите. Още по-голяма е личната отговорност на младежите, започнали да живеят съзнателенживот. Реализирали тези качества, те ще съумеят да превърнат минутата в шестдесет достойни секунди." 
Акад. Иван Ценов
 

ПАТРОНЪТ

Академик Иван Ценов

Неговото име гимназията носи от учебната 1973-74 година, една година след обособяването си като самостоятелно учебно заведение.

Какво знаем за своя патрон?

Знаем, че е един от най-видните учени, родени в нашия град.
Знаем, че е син на видния врачански поборник и един от строителите на съвременна България Цено Ангелов - член на Врачанския революционен комитет, а след Освобождението кмет на града, допринесъл за развитието и благоустройството му.
Знаем, че Иван Ценов е роден на 14.01.1883 година.
Знаем, че до 6. прогимназиален клас учи във Врачанското класно училище, което завършва през учебната1899/1900 г. През следващата учебна година, за да подпомогне семейството си, което издържа двамата му по-големи братя - студенти в чужбина, едва 16-годишен работи като учител в село Нефела. Продължава образованието в Софийската мъжка гимназия, която завършва с отличен успех. Отново работи като учител в родния си град, а през 1904 година е вече студент по математика в Софийския университет.
Знаем, че Иван Ценов се отличава със скромност, но и с честна и непоколебима гражданска позиция. Участва в студентската демонстрация, която освирква Фердинанд при откриването на Народния театър през януари 1907 г., и затова е изключен от университета. Заминава  за Белград, а по-късно за Загреб, за да продължи и завърши образованието си. 
Знаем, че Иван Ценов има стремителна научна кариера. От 1908 г. младият математик е преподавател в училището, което сам е завършил - Първа мъжка гимназия, най-авторитетното средно училище по онова време в България. Едва на 25 години той проявява и научните си интереси. Като асистент започва преподавателска работа в Софийския университет, а през 1914 г. вече е доцент. Тези шест години са изключително плодотворни за младия преподавател. Две години той специализира във Франция при известния френски учен Пол Апел, който подклажда интереса му към проблемите на теоретичната механика, а и се превръща за българина в образец на преподавателско майсторство. Годините на войните между 1914 и 1919 са изключително напрегнати за Иван Ценов. Той не се откъсва от преподавателската си работа, но същевременно е мобилизиран и работи като секретар в Бюрото за военнопленници в Министерството на войната. През 1919 г. Иван Ценов е вече извънреден професор, а от 1922 година - едва 30-годишен - редовен професор. През 1925 г. е член-кореспондент на БАН, а през 1928 г., на 45 години, е избран за академик. Две десетилетия е ръководител на катедрата по Аналитична механика. Научните му интереси са в областта на аналитичната механика, по-специално в динамиката на системите. Към уравненията на динамиката той се връща многократно и ги усъвършенства в определени насоки почти до края на живота си. В специализираната научна литература те са известни като "уравнения на Ценов". Големият български математик има принос и в диференциалната геометрия. Автор е на повече от 100 научни труда, публикувани в авторитетни научни издания във Германия, Франция, Швейцария и бившия Съветски съюз. Знаем, че Иван Ценов се занимава не само с теоретични изследвания, но е и преподавател почти през целия си живот в Софийския университет, Държавната политехника  в София (първото висше техническо училище в България, съществуваломежду1942 и 1953. Тя е предшественикът на основните съвременни висши технически училища в страната), Висшето техническо училище в Русе(днес 
Русенски университет "Ангел Кънчев"). Според свидетелствата на негови ученици се отличава със логически последователен, стегнат изказ. И лекциите и учебниците му са високо информативни и същевременно увлекателни и ясни.
Знаем и нещо друго от хората, които са го познавали: че е човек благороден, добронамерен, открит и честен, непримирим към несправедливостите и с будно гражданско съзнание.
Акад. Иван Ценов завършва житейския си път през 1967 г.
Всъщност през целия си живот акад. Иван Ценов проявява "ентусиазъм в учението и в работата, търпение и упоритост, интерес към науката". Той е точно такъв, какъвто съветва да бъде всеки млад човек, обладан от амбицията да успее в областта на науката и да бъде полезен на своята родина.

Още статии ...

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни