Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ПМГ 1977-1982 г.

1977/1978

1977/1978 г.


Новоназначени учители:

  • Лилия Филипова - БЕЛ
  • инж.Златка Цекова - Изчислителна и размножителна техника(ИРТ)

от 1 февруари 1978 г. директор на гимназията е Георги Генински

  Средният успех за учебната 1977/1978 г. е  отличен 5,52.Дипломират се 117 зрелостници, 13 от тях са наградени със златни значки, а 18 - със сребърни.Зрелостникът Стоянчо Дончев се класира на ІХ място на подборния кръг на олимпиадата по физика и е приет без конкурсен изпит във ВМЕИ "Вл.Илич Ленин" гр.София. Отборът на ПМГ - Х клас заема І място в турнира "Ат.Радев" Ямбол, а ІХ и Х клас - V място.

1978/1979

1978/1979 г.

Новоназначени учители

Мария Матеева - история

Румяна Несторова - Числени методи и програмиране (ЧМП)

Николай Живков - история

Параскева Райкинска - английски език

Славейко Дилков - Физическо възпитание

Цветана Борисова - Физическо възпитание

От 1978/1979 г. занятията за първи път се водят на една смяна.

Средният успех на гимназията за 1978/1979 г. е отличен 5,54. Дипломират се 109 зрелостници, от които 70% са приети във висши учебни заведения след І класиране.Наградени със златни значки са 7 зрелостници, а със сребърни - 12 души.

Зрелостникът Цветослав Каменов е класиран на ІХ място на подборния кръг на олимпиадата по математика и е приет без конкурсен изпит във ВМЕИ "Вл.Илич Ленин" гр.София.

1979/1980

1979/1980 г.

 

Средният успех на гимназията за 1979/1980 г. е отличен 5,56. Дипломират се 115 зрелостници, като 12 - със златни, а 14 - със сребърни значки.От тях 86 получават зрелостни свидетелства с отличен успех, а 27 с много добър. Над 80% от завършилите  продължават  образованието си във висши учебни заведения. 44 от явилите се 91 на кандидатстудентски изпит по математика получават  оценка отличен 6. Лъчезар Младенов заема Х място на подборния кръг на олимпиадата по математика и е приет без конкурсен изпит в СУ"Кл.Охридски". На матаматическия турнира в гр.Ямбол отборът на МГ заема V място в комплексното класиране, а отборът на ІХ клас заема ІІ място.
На 5 декември 1979 г. за първи  път училището провежда своя патронен празник. 

Наградени учители - Игнат Александров - звание "Образцов учител".

1980/1981

1980/1981 г.

Приемът в VІІІ клас е увеличен - 5 паралелки.

Новоназначени учители:

  • Веселин Целков - математика
  • Георги Давидков - ЧМП

Средният успех на гимназията за 1979/1980 г. е отличен 5,54. Дипломират се 86 зрелостници с отличен успех, а 22 с мн.добър. 11 души са наградени със златни, а 14 - със сребърни значки.78% продължават образованието си с първо кандидатстване.Румен Иванов и Александър Петров, като носители на златни значки в прегледа на ТНТМ (техническо и наумно творчество за младежта) са приети без конкурсен изпит във ВМЕИ "Ленин".

1981/1982

 

1981/1982 г.

Новоназначени учители:

  • Недялко Андреев - Изобразително изкуство и НВО(начално военно обучение)
  • Димитър Марков - БЕЛ
  • Виолета Атанасова - География

Средният успех на училището за 1980/1981 г. е отличен 5,50.Дипломират се 81 зрелостници с отличен успех, 25 с мн.добър, златни значки получават 8 души, а сребърни - 12 души. 78% от абитуриентите са приети на първо кандидатстване. На възобновения математически турнир между Видин, Михайловград (Монтана) и Враца отборът на МГ заема комплексно І място. На математическия турнир в гр.Ямбол отборът завоюва VІ място в комплексното класиране. През годината тържествено е отбелязана 10 годишнината на гимназията.

1982/1983

1982/1983 г.

Годината успешно завършват 106 ученици от 4 паралелки, от които 8 със златни и 15 със сребърни значки.

Още статии ...

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg