Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ПМГ 1971-1976 г.

1971

1971 год - откриване на МГ враца

Приети са 121 ученици в IX  клас и 113 ученици в VIII клас

Учебните занятия се водят в една смяна в сградата на ул."Комсомолска" (днес бул."Демокрация")

Учители:

  • Борис Бетов- зам.директор-математика
  • Цветан Георгиев - математика
  • Елена Младенова- математика
  • Лилия Банишка- математика
  • Веска Маркова - БЕЛ
  • Николина Грънчарова - руски език
  • Надка Коджанска - биология
  • Милко Колчев - физическо възпитание

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg