Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ПМГ 1984-1988 г.

1983/1984

1983/1984 г.

Новоназначени преподаватели:

Лиляна Петрова - английски език

Детелина Харизанова - биология

Николай Харизанов - биология

Маргарита Гергова - физкултура

Дипломираните ученици са 143 в 4 паралелки, от тях - 10 златни  и 18 сребърни медалисти. От тази учебна година гимназиятта е настанена в сградата на бул."Комсомолска"/"Демокрация"/№18 и се учи на 2 смени с езиковата гимназия.

1984/1985

1984/1985 г.

Новоназначени преподаватели:
 • Камелия Ангелова - английски език
 • Дария Маринова - програмиране и приложна математика
 • Юлиянка Георгиева - информатика и програмиране
 • Зрелостниците са 143, 7 със златни значки, а със сребърни - 15.

1985/1986

1985/1986 г.

Новоназначени преподаватели:
 • Максим Йорданов - математика
 • Николина Андонова - БЕЛ
 • Анета Попова - програмиране и компютърна техника
 • Слави Харалампиев - математика
 • Лъчезар Младенов - ръководител УИС
Абитуриентите тази година са  145, удостоените със златен медал са 9, а със сребърен - 16.

1986/1987

1986/1987 г.

Новоназначени преподаватели:
Катя Маринска - руски език
Наталия Ненова - програмиране
Мария Денкова - математика
Дипломираните ученици са 169 - 14 ученици са наградени със златни, а 22 - със сребърни медали.
Ученикът Александър Грънчаров - Х клас се класира за участие в математическа олимпиада в Кипър.

1987/1988

1987/1988 г

Новоназначени преподаватели:

 • Снежина Недялкова - математика
 • Паблита Григорова - анлийски и немски език
 • Мая Байнова - химия
 • Василка Иванова - ЕИТ
 • Светла Христова - английски език
 • Людмила Павлова РУИС

Преподавателският състав е 38 души, 10 от тях са удостоени със званието старши учител, а Игнат Александров - заслужил учител.
Дипломират се 140 ученици - 11 със златни и 23 със сребърни значки. Александър Грънчаров и Радослав Бочев са приети във ВУЗ без конкурсен изпит за отлично представяне в национално математическо състезание.

1988/1989

1988/1989 г.

Новоназначени преподаватели:
Александър Цветковски - руски език
Дипломи получават 153 ученици, разпределени в 4 паралелки, като 100 завършват с отличен успех. Златни значки получават 14, а сребърни-21 души.

Още статии ...

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg