Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ПМГ 1989 - 1994 г.

1989/1990

1989/1990 г.

Приемът се увеличава с една матаматическа паралелка, като три от паралелките  са със засилено изучаване на анлийски език.

Новоназначени преподаватели:

Камелия Котова - анлийски език
Зографка Лалова - анлийски език
Цено Горанов - анлийски език
Валентина Игнатова - Философия
Ивайло Иванов - физкултура
Соня Ринова - биология
Милка Райчинова - немски език
Илия Николов - музика
Таня Каленска - БЕЛ
Соня Кунова - възпитател по математика

Успешно се дипломират 149 ученици, от тях 103 с отличен успех, 15 са носители на златни значки, а 24 - със сребърни.

1990/1991

1990/1991 г.

Временно изпълняващ длъжността директор е Любомир Иванов

Новоназначени преподаватели:

 • Нели Узунова - английски език
 • Ваня Тодорова - английски език
 • Петя Гаврилова - английски език
 • Тинка Динкова - химия
 • Цветана Иванова - география
 • Зоя Пехльова - философия
 • Николай Бояджиев - физкултура

Дипломират се 158 ученици, разпределени в 6 паралелки, 15 със златни, а 24 със сребърни значки.

1991/1992

1991/1992 г.

С  решение на колегиума на МНП от 29 май 1991 г. за учебната 1991/1992 г. Математическа гимназия "Акад.Иван Ценов" се трансформира в Природо-математическа гимназия "Акад.Иван Ценов"  със следните профили:

 • математика - 3 паралелки
 • физика - 1 паралелка
 • химия - 1 паралелка
 • биология - 1 паралелка

Паралелките са със засилено изучаване на английски език, а част от учениците от едната математическа и част от химическата паралелка изучават немски език. Временно изпълняващ длъжността директор е Кристиана Вакова - преподавател по БЕЛ.

1992/1993

1992/1993 г.

За директор е назначен Слави Харалампиев - до 1 март 1993 г. Дипломираните ученици са 83, от тях с пълно отличие - 13 ученици.

1993/1994

1993/1994 г.

За директор е назначена Милка Райчинова. Новоназначени преподаватели:

 • Веселка Вълова - математика
 • Росица Вълчева - етика и философия
 • Румяна Велкова - английски език
 • Николина Иванова - немски език

Дипломирани - 98 ученици, с пълнои отличие се  дипломират 27 ученици.

1994/1995

1994/1995 г.

Назначен за директор е Спас Йончев.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg