Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Административни услуги

Информация за административни услуги

1.Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Услугата не се предоставя по електронен път.

2.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в  V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием, Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием Услугата не се предоставя по електронен път

3.Издаване на диплома за средно образование Услугата не се предоставя по електронен път

4.Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование Услугата не се предоставя по електронен път

5.Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Услугата не се предоставя по електронен път

6.Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава    Услугата не се предоставя по електронен път

7.Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи   Услугата не се предоставя по електронен път

8.Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)   Услугата не се предоставя по електронен път

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg