Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ППМГ "Академик Иван Ценов" - училище посланик на Европейския парламент

Екип от учители и ученици от ППМГ, град Враца създадоха сайт, чрез който да представят Програмата за училища посланници на ЕП и своето участие в нея. Старшите и младшите посланици на ЕП работят за популяризиране на европейските институции и ценности. Акцентът на дейността е свързан с политиките на ЕС в областта "Наука и технологии".
Научете повече на https://ppmg-vratsa.github.io/uchilishte-poslanik/index.html

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg