Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ЕРАЗЪМ +

Учител по ППМГ – Враца с участие на международен семинар за професионално развитие

Калина Николова - старши учител по английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ взе участие в семинар за професионално развитие на тема „Update your Нistory&Сulture“, провел се в периода 26–28 юни  2018 г. в гр. Рига, Латвия. В рамките на събитието над 120 учители от 26 страни споделиха нови методи за работа и добри педагогически практики.
Семинарът бе открит от Айнарс Свиклис, съветник на министъра на образованието и науката на Латвия и Руте Баптиста от Централното звено на проекти eTwinning към Европейската комисия. Разнообразните дейности дадоха възможност на участниците да се запознаят с 3D технологии, инструменти за виртуална реалност, създаване на комикси и изследване на градската среда с мобилни приложения. В екипната работа те споделиха своя опит от преподавателската си работа и дейностите си по eTwinning проекти. Представител на латвийската национална агенция представи европейски и национални инициативи за признаване културното наследство на XXI век в рамките на Европейската година на културното наследство. Събитието завърши с изложбата от съвместни продукти и набелязване на реални бъдещи проекти за европейско сътрудничество.
По време на престоя си в Рига участниците в семинара имаха възможност да се докоснат до културните и исторически забележителности на града, както и да видят латвийски народни песни и игри, изпълнявани в Деня на лятното слънцестоене.
Полезните умения от своето участие в семинара г-жа Николова ще претвори в проектно-базирано обучение, което ще обогати учебния процес в профилираната природо-математическа гимназия. Чрез създадените в Рига контакти в партньорство с колега от Грузия тя поставя начало на нов eTwinning проект, основан на театралните техники като продължение на участието и в квалификационен курс по Програма „Еразъм +“.

Ученици и учители от ППМГ – Враца участваха в международна работна среща по Проект „Еразъм +“

Посланиците на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ участваха в работната среща по Проект „Еразъм +“ - „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот на юношите” в Румъния. Това са: Калина Николова – старши учител по английски език и координатор на проекта, Галина Романова – старши учител по изобразително изкуство и ученичките Илина Павлова (XII клас), Ния Василева (XI клас) и Полина Игнатова (IX клас). По време на срещата те представиха дейностите и продуктите на екипа, осъществени през втората половина на настоящата учебна година.
Илина Павлова демонстрира свое мобилно приложение за изчисляване дневния прием на вода, Ния Василева показа тематична интерактивна мисловна карта, която е разработила съвместно със съученичката си Алексадра Вутова (X клас), а Полина Игнатова разказа за провелото се на английски език състезание на тема „Здравословно хранене”, между отбори седмокласници от нашето училище и от профилираната езикова гимназия.
Представителният ни екип участва в разнообразни съвместни дейности за популяризиране на движението, спорта, здравословното хранене и превенцията употребата на вредни за здравето вещества. В електронния ни eTwinning проект участниците от седем партньорски училища от Франция, Полша, Турция, Румъния, Англия, Испания и България, споделиха лично мнение по темата на проекта.
Учениците общуваха на английски език, създадоха и заздравиха съществуващи вече приятелства, датиращи от първата визита по проекта през 2016 г., чийто домакин бе ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца.


 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg