Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ЕРАЗЪМ +

MOVE Week 2019

Членове на екипа на проект Еразъм + "Раздвижи тялото и ума си - здравословен начин на живот на юношите" станаха част от общоевропейската кампания за насърчаване на двигателната активност

Тази година кампанията съвпадна с мобилността по проекта, провела се в Полша. За целия екип беше удоволствие да се включим в различните инициативи, подготвени от нашите домакини от Училище "Николай Коперник" в гр. Грайево. Заедно с приятели от Турция, Латвия, Полша, Мартиника, Англия и Испания нашите ученици Християн Младенов, Деница Йорданова, Кристияна Георгиева и Мария Вълова танцуваха народни танци на открито, караха каяк по р. Кутиня, бяха на поход в национален Парк Биебжа, където наблюдаваха птици и слушаха беседа за торфните находища и лосовете, надпреварваха се в мини олимпийски игри. 

Координаторът на проекта, г-жа Калина Николова сподели информация и снимков материал от събитието в сайта на кампанията, с което участвахме и в конкурса за най-атрактивни дейности:  https://moveweek.eu/

Първо място за нашия eTwinning проект

Центърът за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма Еразъм + и на Национално звено за координация по дейност eTwinning за България връчи националните eTwinning награди за 2018 година. В категория eTwinning проект за възраст 16-19 г. първа награда за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning получи г-жа Калина Николова, учител по английски език от ППМГ „Акад. Иван Ценов” за ръководения от нея проект „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите”.

В края на 2018 г. по дейност eTwinning в ЦРЧР бяха подадени 252 кандидатури за оценка на качеството. Г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР, връчи на наградените учители отличията в следните 10 категории:

еТwinning проект на 2018 година

eTwinning проект за възраст 4 – 7

eTwinning проект за възраст 8 – 11

eTwinning проект за възраст 12 – 15

eTwinning проект за възраст 16 – 19

Първи eTwinning проект

eTwinning проект, посветен на темата за 2018 – Културното наследство

Национален eTwinning проект

Международен eTwinning проект

Краткосрочен еTwinning проект.

Класирани ученици за участие в мобилност по проекта

Резултати от конкурса за разработки по проект Еразъм +  - "Раздвижи тялото и ума си - здравословен живот за юношите"

След разглежане на представените продукти и защитата им от авторите, журито класира за участие в мобилност в гр.Грайево, Полша следните ученици:

1. Христиан Младенов - XI в клас

2. Кристияна Георгиева - IX д клас

3. Деница Йорданова - VI б клас

За участие в международната тематична конференция, чийто домакин ще бъде ППМГ журито определи следните ученици:

1. Лилия Петрова - X е клас

2. Веселина Иванова - IX д клас

3. Денис Цветомирова - VIII д клас

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg