Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ЕРАЗЪМ +

Нов проект Еразъм +

ППМГ „Акад. Иван Ценов” прилага на практика профилираното си обучение с нов проект Еразъм +

С изключително висок резултат - трети в страната - беше одобрен нов проект на ППМГ „Акад. Иван Ценов” по Програма Еразъм + под надслов „Act it! Film it! Share it!”. Проектът е двегодишен и ще срещне в съвместни дейности училища от България, Северна Македония, Полша, Дания и Португалия. Той е създаден като мост между традицията на театъра и новите технологии и развива както артистичните умения и естетическия вкус на участниците, така и техните дигитални компетентности.

 „Тази година екип на училището ни завършва тригодишен проект, чиято тема бе здравословният начин на живот в партньорство между осем европейски държави. Новият проект включва участниците в артистични дейности, като представлява смес от изпълнителско изкуство, в частност театър, с всички негови аспекти: актьорско майсторство, музика, изобразително изкуство, танц - и практическо прилагане на дигитални технологии и уеб инструменти за създаване на кино. Той е продължение на лансираната от Европейската комисия идея за опознаване и споделяне на европейското и световно културно наследство, като ние ще направим това чрез запознаване с историята на театралното изкуство, изработка на маски, костюми, декори и поставяне на пиеси. Наред с това младежите, включили се в дейностите, ще участват в тренинги в страните-партньори, където ще се обучат как да използват съвременните технологии за да създават късометражни филми с послания за приятелство и взаимно зачитане, да предават на живо своите представления, да обработват цифрово съдържание.” - сподели г-жа Калина Николова, автор и главен координатор на проекта.

Профилираната гимназия има опит в реализирането на театрални представления и обучава ученици в профилирано и професионално направление Компютърни науки, което е гаранция за успеха на новия проект.

Комуникация и четене в контекста на мобилността

В периода 31.07-02.08 Център за развитие на човешките ресурси проведе Осмата национална конференция „Насърчаване на четенето“. Конференцията протече под наслова "Четене и комуникация". Представители на училища, детски градини, читалища и библиотеки споделиха добър опит по следните теми:

Четенето – вербална или невербална комуникация

Четенето с разбиране – основа на грамотността

Четенето в подкрепа на комуникацията с/на деца със СОП;

Четенето в подкрепа на комуникативните умения на майчин и чужд език

Пред 80-те участници г-жа Калина Николова, координатор проекти Еразъм + и eTwinningв ППМГ „Акад. Иван Ценов” изнесе доклад на тема „Комуникация и четене в контекста на мобилността”, като сподели резултати и дейности, осъществени от екипа ни в тригодишния международен проект на програмата с надслов „Раздвижи тялото и ума си”.

Акцент в програмата на конференцията бе изложбата „Какво чета”, в която всеки участник представя и дарява любима книга, като събраните книги традиционно се даряват на библиотека или читалище от страната. Тази година конференцията се състоя в гр. Велико Търново, като отбеляза 140-та годишнина от създаването на Търновската конституция.

Заключителна конференция

Заключителна конференция по проект Еразъм + „Раздвижи тялото и ума си – здравословен начин на живот на юношите”, 21-25 юни 2019

Делегации от Румъния, Турция, Испания, Франция-Мартиника, Полша, Латвия и учители и ученици от българското училище-координатор проведоха заключителна конференция на тема „Здравословен начин на живот на юношите”. На събитието беше представен крайния продукт „Наръчник за здравословен начин на живот на юношите”, в който екипите представиха практически съвети за превенция на зависимостите, ползите от приема на вода и балансирано хранене, правилно дишане за намаляване на напрежението, роля на съня, био храни, добавки в храните и др. Крайният продукт разполага с QR-кодове за бърз достъп до съдържанието, публикувано в Youtube канала на проекта, и може да служи като помагало в Часа на класа и други учебни предмети. Наръчникът ще бъде на разположение в училищната библиотека след приключването на проекта. Проектът, реализиран в периода 2016-19 г., обобщи и следните крайни продукти: сборник с рецепти са традиционни здравословни ястия от страните-партньори, диск с народни танци, представени от ученици, диск с популярни спортове, представени от ученици, стимулиращи физическата активност, инфографики със симптомите при прием на наркотични вещества, сборник с изисквания към хигиената и приготвянето на храна, определени от различните религии, както и хербарии с лечебни растения от различни точки на света.
Практическите дейности по време на конференцията бяха разделени в две тематични области. В първата, „Раздвижи ума си”, осъществена съвместно с ПЗЦ „Натура”, учениците класифицираха билки, разпознаваха ги по аромат и обобщаваха свои идеи за еко ваканция. Втората тематична област, „Раздвижи тялото си”, включи децата в занимания по езда и състезание за скоростно сглобяване на туристическа палатка.
В рамките на конференцията и в тематична връзка с народните традиции на Еньовден, гостите и домакините подредиха изложба от лечебни растения, виреещи в техните страни. По време на събитието екипите предоставиха практическа информация за лечебните свойства на растенията и дегустация на продукти от тях – бъз, мащерка, тамаринд, кокос, продукти от пчелен восък и прополис. Най-голям интерес предизвикаха специфичните растения от Карибските и Антилските острови като ефералган, долинпан и хибискус, показани от гостите от Мартиника. Изложбата беше представена и в ПЗЦ „Натура” за запознаване на широката общественост.
Българските домакини запознаха гостите си и с историята и традициите на нашата страна, като включиха в културната програма посещение на гр. Пловдив като Европейска столица на културата и фолклорен фестивал „Леденика” с възстановка на северняшка сватба. Гостуващите учители споделиха възхищението си от гордостта и любовта, с която като нация пазим традициите си живи.
На проведената работна среща на учителите беше отчетено участието на учениците в различните дейности, ентусиазма им при домакинството на гостуващите ученици, разпространението на продуктите и устойчивостта на проекта. По отношение на устойчивостта в ППМГ „Акад. Иван Ценов” вече работим за естетическото подобряване средата в училищната столова с цел пълноценното и използване по предназначение, както и обособяването на Парк на здравето в училищния двор с информационни табели, стимулиращи балансираното хранене и физическата активност.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg