Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ЕРАЗЪМ +

Връчване на сертификати за качество по проект eTwinning

Заместник-директора по административно-стопанска дейност в ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца г-жа Людмила Йорданова връчи индивидуални сертификати за качество на учениците, реализиращи проект "Раздвижи тялото и ума си - здравословен начин на живот на юношите".
Сертификатите съпътстват наградата "Европейски знак за качество", която нашият екип получи за своя eTwinning проект.

Еразъм +, КД1 и КД2 - разпространение на продуктите от действащите проекти

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg