Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ЕРАЗЪМ +

Работна среща по Програма „Еразъм +“

Посланици на ППМГ – Враца се включиха в работна среща по Програма „Еразъм +“ в Кайсери,  Турция

Представителна група на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца взе участие в транс-национална мобилност в училище „Нухмехмет Кючукчалък”, гр. Кайсери - Турция по проект „Раздвижи тялото и ума си – здравословен начин на живот на юношите“.

Акцент в програмата на посещението бяха обучителните дейности за ученици, свързани със здравословното хранене, менталното здраве и физическата активност. По време на работната среща бяха представени трите крайни продукта от изтеклата първа година на проекта. Това са: DVD„Да се раздвижим чрез народни танци”, DVD„Да спортуваме заедно” и готварска книга с национални храни. Принос към трите продукта с предоставяне на свои видеа и презентации имаха всички осем училища-партньори, а за изготвянето на крайната им визия отговаряха представителите на Испания, Франция и Латвия.

Следващият етап наПрограма „Еразъм +“ е посветен на хигиената и приготвянето на храната според изискванията на религиите на страните-партньори. В тази връзка за учениците бе подготвена тематична сесия, на която се запознаха с изискванията на исляма, православието, католицизма и юдеизма. Домакините бяха подготвили и допълнителна сесия по смехотерапия, забавни игри и походи сред природата. Чуждестранните участници усяха да научат интересни факти за историята, географията и културата на Република Турция. Атрактивно и забавно бе състезанието с интерпретация на скоропоговорки на различни езици, съвместните спортни игри и посещението в Научен център Кайсери.

В един от големите търговски центрове на турския град бе представена изложба на български национални символи и храни. Демонстрирани бяха народни носии и фоклорни танци. Положително отношение към нашето сътрудничество изрази зам.-кметът на Район Коджасинан – Кайсери, както и началника на местното управление на образовението.

Представителна група на ППМГ – Враца бе на посещение в Латвия

Учителите по английски език Калина Николова и Мая Генкова и учениците Катерина Кирилова и Мария-Магдалена Димитрова участваха в мобилност в Училище „Стацияс” - Кубули, Латвия по Програма „Еразъм+“. Срещата беше част от транснационални обучителни дейности по проект „Да раздвижим тялото и ума си – здравословен начин на живот за юношите” по Програма „Еразъм +“.

Посланиците на елитната врачанска гимназия участваха в разнообразни дейности, посветени на здравето и представиха реализираните от тях инициативи. Акцент в програмата бе ежегодния панаир на здравето, на който бяха изложени продукти от осемте училища –партньори по европейската програма. Гостите взеха участие и във възпоменателна церемония по повод годишнина от депортирането на хиляди латвийци в Сибир през 1941 г. Официалните лица на събитието отправиха послание към учениците от осемте държави да живеят в мир и да зачитат човешките права.

Международен проект „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите”

Ученици от ППМГ - Враца участваха в международен проект посветен на здравето

Профилираната природо-математическа гимназия завърши успешно първата година от международния проект „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите” по Програма Еразъм + на Европейската комисия. В партньорство със седем училища от други европейски държави, ученици от VI до XII клас проведоха дейности, свързани с движението, здравословното хранене и превенцията на зависимости. Участниците в проекта получаваха точки за всяка инициатива, в която се включваха и така завоюваха право за участие в международните мобилности.

Туризъм, състезание за логично мислене, изложба на ръчно приготвени храни, презентации за вредата от употребата на наркотици, изработка на обучителни материали за по-малки ученици, бяха част от мероприятията на учениците. Една от любимите за тях дейности беше посещението при по-малки ученици от начално училище и детска градина, за които големите бяха обучители. Те им разказваха как да се хранят здравословно и как да разнообразят менюто си. Крайните продукти – движение чрез народни танци и национални спортове, както и съвместната книжка със здравословни рецепти, бяха представени на годишния Панаир на здравето. Гордост за екипа са разработените от възпитаници на специализираните паралелки по математика и информатика програми за изчисляване на индекс телесна маса и количеството вода, което трябва да се приема ежедневно.

Кампанията им за популяризиране необходимостта от прием на вода, информационните листовки за полезни храни, карикатурите срещу тютюнопушенето и употребата на алкохол, както и всички останали дейности, могат да бъдат видени в блога на проекта. Чудесен начин за популяризиранръо на труда на учениците беше участието им в Панаира на образованието, организиран от РУО - Враца и изложението по случай Деня на Европа, организирано от Търговско-промишлената палата и Евро директ – Враца. Участието в транснационалните мобилности във Великобритания и Латвия за учителите, в международните обучителни дейности като йога, правилно дишане, ателието за приготвяне на хляб за учениците, както и досега със семействата-домакини засили европейското измерение на обучението в ППМГ.

„Проектните дейности продължават до юли 2019 година, когато училището, в качеството си на координатор на проекта, ще бъде домакин на международна конференция, посветена на здравословния начин на живот на юношите.”, сподели координаторът на проекта Калина Николова – старши учител по английски език в гимазията.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg