Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Еразъм+ 2016-2019 г.

MOVE Week 2019

Членове на екипа на проект Еразъм + "Раздвижи тялото и ума си - здравословен начин на живот на юношите" станаха част от общоевропейската кампания за насърчаване на двигателната активност

Тази година кампанията съвпадна с мобилността по проекта, провела се в Полша. За целия екип беше удоволствие да се включим в различните инициативи, подготвени от нашите домакини от Училище "Николай Коперник" в гр. Грайево. Заедно с приятели от Турция, Латвия, Полша, Мартиника, Англия и Испания нашите ученици Християн Младенов, Деница Йорданова, Кристияна Георгиева и Мария Вълова танцуваха народни танци на открито, караха каяк по р. Кутиня, бяха на поход в национален Парк Биебжа, където наблюдаваха птици и слушаха беседа за торфните находища и лосовете, надпреварваха се в мини олимпийски игри. 

Координаторът на проекта, г-жа Калина Николова сподели информация и снимков материал от събитието в сайта на кампанията, с което участвахме и в конкурса за най-атрактивни дейности:  https://moveweek.eu/

Първо място за нашия eTwinning проект

Центърът за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма Еразъм + и на Национално звено за координация по дейност eTwinning за България връчи националните eTwinning награди за 2018 година. В категория eTwinning проект за възраст 16-19 г. първа награда за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning получи г-жа Калина Николова, учител по английски език от ППМГ „Акад. Иван Ценов” за ръководения от нея проект „Раздвижи тялото и ума си – здравословен живот за юношите”.

В края на 2018 г. по дейност eTwinning в ЦРЧР бяха подадени 252 кандидатури за оценка на качеството. Г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР, връчи на наградените учители отличията в следните 10 категории:

еТwinning проект на 2018 година

eTwinning проект за възраст 4 – 7

eTwinning проект за възраст 8 – 11

eTwinning проект за възраст 12 – 15

eTwinning проект за възраст 16 – 19

Първи eTwinning проект

eTwinning проект, посветен на темата за 2018 – Културното наследство

Национален eTwinning проект

Международен eTwinning проект

Краткосрочен еTwinning проект.

Класирани ученици за участие в мобилност по проекта

Резултати от конкурса за разработки по проект Еразъм +  - "Раздвижи тялото и ума си - здравословен живот за юношите"

След разглежане на представените продукти и защитата им от авторите, журито класира за участие в мобилност в гр.Грайево, Полша следните ученици:

1. Христиан Младенов - XI в клас

2. Кристияна Георгиева - IX д клас

3. Деница Йорданова - VI б клас

За участие в международната тематична конференция, чийто домакин ще бъде ППМГ журито определи следните ученици:

1. Лилия Петрова - X е клас

2. Веселина Иванова - IX д клас

3. Денис Цветомирова - VIII д клас

"Приготвяне на здравословни храни"

Съвместна дейност на тема "Приготвяне на здравословни храни" проведоха ученици от пети, шести и седми клас на ППМГ "Акад. Иван Ценов" и единадесетокласници от ПГТР. Инициативата е част от планираните дейности по проект Еразъм + "Раздвижи тялото и ума си - здравословен живот за юношите" на профилираната гимназия и цели да срещне малките ученици с професионалното мнение и опит на бъдещите майстор-готвачи. Възпитаниците на професионалната гимназия споделиха как са подбрали и приготвили тристепенното меню, което всички дегустираха, как и кога се овкусява салата, кога се добавя мед като подсладител. Гостуващите ученици зададоха своите въпроси за това как се съхраняват плодовете, как се размразява риба, кога се осолява месото при кулинарна обработка, да се практикува ли  вегетарианство в юношеска възраст, какво представлява и да избягваме ли глутена. Своите професионални съвети към всички отправи и медицинският фелдшер на ПГТР, която представи ползата от консумация на пресни плодове и зеленчуци, пълнозърнестите брашна и др. "Участието в практическо занятие в по-различна среда от обичайната училищна обстановка, както и изслушването на професионално мнение, основано на знания и опит, са отлична основа, върху която децата да изграждат уменията си да приготвят здравословна храна за себе си и своите семейства.", каза г-жа Калина Николова, координатор на проекта.

Връчване на сертификати за качество по проект eTwinning

Заместник-директора по административно-стопанска дейност в ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца г-жа Людмила Йорданова връчи индивидуални сертификати за качество на учениците, реализиращи проект "Раздвижи тялото и ума си - здравословен начин на живот на юношите".
Сертификатите съпътстват наградата "Европейски знак за качество", която нашият екип получи за своя eTwinning проект.

Еразъм +, КД1 и КД2 - разпространение на продуктите от действащите проекти

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg