Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Учител по ППМГ – Враца с участие на международен семинар за професионално развитие

Калина Николова - старши учител по английски език в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ взе участие в семинар за професионално развитие на тема „Update your Нistory&Сulture“, провел се в периода 26–28 юни  2018 г. в гр. Рига, Латвия. В рамките на събитието над 120 учители от 26 страни споделиха нови методи за работа и добри педагогически практики.
Семинарът бе открит от Айнарс Свиклис, съветник на министъра на образованието и науката на Латвия и Руте Баптиста от Централното звено на проекти eTwinning към Европейската комисия. Разнообразните дейности дадоха възможност на участниците да се запознаят с 3D технологии, инструменти за виртуална реалност, създаване на комикси и изследване на градската среда с мобилни приложения. В екипната работа те споделиха своя опит от преподавателската си работа и дейностите си по eTwinning проекти. Представител на латвийската национална агенция представи европейски и национални инициативи за признаване културното наследство на XXI век в рамките на Европейската година на културното наследство. Събитието завърши с изложбата от съвместни продукти и набелязване на реални бъдещи проекти за европейско сътрудничество.
По време на престоя си в Рига участниците в семинара имаха възможност да се докоснат до културните и исторически забележителности на града, както и да видят латвийски народни песни и игри, изпълнявани в Деня на лятното слънцестоене.
Полезните умения от своето участие в семинара г-жа Николова ще претвори в проектно-базирано обучение, което ще обогати учебния процес в профилираната природо-математическа гимназия. Чрез създадените в Рига контакти в партньорство с колега от Грузия тя поставя начало на нов eTwinning проект, основан на театралните техники като продължение на участието и в квалификационен курс по Програма „Еразъм +“.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg