Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Училищни учебни планове

Училищни учебни планове 

Учебните планове са приети на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 14 / 11.09.2017 г.,съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на директора № 0979-0013/ 15.09.2017 г.

V клас

V а клас - учебен план
V б клас - учебен план

VI клас

VI а клас - учебен план
VI б клас - учебен план

VIII клас

VIII а клас - учебен план
VIII б клас - учебен план
VIII в клас - учебен план
VIII г клас - учебен план
VIII д клас - учебен план
VIII е клас - учебен план

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg