Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на ППМГ "Академик Иван Ценов" през учебната 2018/2019 год.

Този Правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца, свързани с осигуряване на правото на училищно образование.

Приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол №12./12.09.2018 г., утвърден  със Заповед № 2406-2537/12.09.2018 г. на директора на училището, Съгласуван с: Общественсъвет, УН„Ентусиасти“, Ученически съвет, Актуализиран с решение на ПС Протокол № 5/24.01.2019 г.

В настоящия Правилник са направени следните актуализации:

1. чл.16, ал.2.2 и 2.3 - стр.10

2. чл.. 65.ал.3 т.1 и т.2 - стр. 44

3. чл.74 ал.3 т.2, ал.4, ал.5, ал.8 и ал.9. - стр. 48 - 49.

Виж пълния текст!

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg