Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График и дневно разписание - втори срок

I. Присъствено в дневна форма да се обучават учениците, както следва: 
1.В периода от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. учениците от VII, VIII и XII клас, като: I смяна  - VII и VIII клас, II смяна - XII клас;
2.В периода от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. учениците от V, X и XI клас, като: I смяна  - X и XI клас, II смяна  - V клас;
3.В периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. учениците от VI, IX и XII клас, като: II смяна – VI, IX и XII клас
Учебните занятия започват в 07:30 часа за първа смяна и в 13:30 часа за втора смяна и се извършва съгласно седмичното разписание за II срок

График на часовете

I смяна

Час
1. 07:30 – 08:10
2. 08:20 – 09:00
3. 09:10 – 09:50
4. 10:10 – 10:50
5. 11:00 – 11:40
6. 11:45 – 12:25
7. 12:30 – 13:10

II смяна

Час
1. 13:30 – 14:10
2. 14:20 – 15:00
3. 15:10 – 15:50
4. 16:10 – 16:50
5. 17:00 – 17:40
6. 17:45 – 18:25
7. 18:30 – 19:10
II. Синхронно обучение от разстояние в електронна среда, както следва:
1.В периода от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. учениците от V, VI, IX, X и XI клас, като: I смяна - X и XI клас, II смяна - V, VI и IX клас;
2.В периода от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. учениците от VI, VII,VIII,IX и XII клас, като: I смяна – VII и VIII клас, II смяна –VI, IX и XII клас;
3.В периода от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. учениците от V, VII, VIII, X, XI клас, като: I смяна – VII , VIII, X, XI клас, II смяна – V клас

График на часовете

I смяна

Час
1. 07:30 – 08:05
2. 08:20 – 08:55
3. 09:10 – 09:45
4. 10:10 – 10:45
5. 11:00 – 11:35
6. 11:45 – 12:20
7. 12:30 – 13:05

II смяна

Час
1. 13:30 – 14:05
2. 14:20 – 14:55
3. 15:10 – 15:45
4. 16:10 – 16:45
5. 17:00 – 17:35
6. 17:45 – 18:20
7. 18:30 – 19:05
Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни