Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График на учебната 2017/2018 год.

Ваканции, учебна 2017/2018 година:

Есенна за І - ХIІ клас: 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.
Коледна за І - ХIІ клас: 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.
Междусрочна за І - ХIІ клас - 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.
Пролетна за І - ХI клас - 31.03.2018 г.  – 09.04.2018 г. вкл.

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
2305.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. - неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменостa

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2017 г. – за I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
1.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас ( 16 учебни седмици )
29.06.2018 г. – V - VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2017 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици )
 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg