Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

График на учебната 2016/2017 год.

Ваканции, учебна 2016/2017 година:

Есенна    29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.
Коледна 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.
Зимна за І-ХІ клас - 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.
Зимна за ХІІ клас - 04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас - 08.04.2017 г.  – 17.04.2017 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас - 13.04.2017 г. –  17.04.2017 г. вкл.

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. - неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменостa

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2016 г. – за I - XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017година:

31.05.2017 г. – I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )
15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg