Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

На вниманието на учители и ученици!

Учениците от гимназиален етап на обучение – VIII – XII клас и учителите, преподаващи в него, за периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. включително преминаватт от дневна присъствена форма на обучение в обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) по утвърденото за I учебен срок седмично разписание чрез Microsoft Teams;

Учениците от прогимназиалния етап на обучение - V, VI, VII клас ще се обучават в дневна присъствена форма на обучение в I смяна, като учениците от VII клас ще се обучават в I смяна по променено седмично разписание.

Есенната ваканция е от 30.10.2020 г. до 02.11.2020 г. включително. Учебните занятия се възстановяват на 03.11.2020 г., както следва:

за прогимназиален етап – в дневна присъствена форма на обучение;

за гимназиален етап – ОЕСР.

Приложение: заповед на Директора на ППМГ и седмичното разрисание на 7. класове

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни