Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Спешна чанта

Със Спешна чанта за оказване на първа помощ разполага вече ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца. Самата чанта, както и по-голямата част от оборудването в нея, са закупени със събраните през последните две години средства от организирани в училището благотворителни базари. Така в гимназията вече има апарат за измерване на кръвното налягане с пет различни маншета, маска за обдишване, въздуховоди по Гьодел, пулсоксиметър, амбу, глюкомер, шина, термометър и есмарх. „Наличието на това оборудване позволява да се окаже адекватна и навременна първа помощ в училище, още преди да е пристигнал специализиран медицински екип“, обясни педагогическият съветник Лорита Иларионова. Тя допълни, че инициативите по набиране на средства в ППМГ ще продължат, за да може да закупи още оборудване и консумативи за Спешната чанта.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg