Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Урок по патриотизъм

Главна категория: Мероприятия от минали години Категория: Училищен живот 2018/2019

На 26 февруари 2019 г. г-н Калин Каменов - кмет на град Враца изнесе урок по патриотизъм пред зрелостниците от ППМГ Враца. Той подари знамена на всички ученици, като ги призова да вземат активно участие в общоградските тържества, посветени на Националния празник на Република България - 3 март. След това всички заедно гледахме филма, посветен на видния врачанин Мито Орозов.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg