Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Инициативи в IX а клас

На 10 декември, в часа на класа, учениците от IX a клас се срещнаха с Валери Пеевски – секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Калоян Къчев – инспектор в детска педагогическа стая. Инициатор на срещата бе г-жа Мая Найденова – младши инспектор по охраната към ОЗ „Охрана – Враца“ към МП и майка на ученичка от класа.

На срещата, в непринуден разговор, г-н Пеевски разясни на учениците какво е нормативна разпоредба, закон и подзаконови нормативни актове. Присъстващите научиха, че престъпление е всяка обида, закана, пускане на неверни слухове за друго лице и най-вече, че след 14 годишна възраст, учениците вече реално носят наказателна отговорност за постъпките си. Г-н Къчев  разказа по-подробно за работата на полицията и инспекторите в детска педагогическа стая. А г-жа Найденова, в качеството си на родител и на работещ към органите на реда, призова всички ученици подробно да се запознаят (ако все още не са направили това) със своите права и задължения в училище и извън него и да бъдат отговорни за своите постъпки.

Класният ръководител – г-жа Цветанка Василева и нейните възпитаници благодариха на своите гости за полезната и изчерпателна информация и си пожелаха нови бъдещи срещи с тях да има само по хубави поводи и да не са свързани с техните преки професионални ангажименти.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg