Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

"Да намерим верния алгоритъм"

На 14.10.2019 г. Наташа Ангелова проведе открит урок, който бе част от инициативата "Европейска седмица на програмирането 2019". Учениците от 8д клас се учеха да пишат алгоритми с помощта на псевдокод. Във виртуалната класна стая на 8д клас г-жа Ангелова беше качила необходимите ресурси и поставила необходимите за часа задачи.
Урокът започна с лесна игра - логическа задача, изискваща да се преведат през река с двуместна лодка коза, зелка и вълк, като се съблюдават известни правила. Задачата на учениците беше да опишат алгоритъма с псевдокод, а после получиха втора логическа задача, която представляваше доста по-сложен алгоритъм. Интересното в случая е, че втората задача е част от изискванията на японска компания за постъпване на работа. Учениците трябваше да направят снимка на екрана при успех и да прикачат файла на съответното място във виртуалната си класна стая.
Учениците бяха мотивирани, забавляваха се и учеха, помагаха си, съревноваваха се. В края на часа най-бързите и съобразителни ученици получиха мотивиращи "значки". Но най-важното е, че учениците разбраха колко е важно да измисляш, тестваш и записваш стъпките на даден алгоритъм, за да решиш дадена задача.
На урока присъстваха ЗДУД Веселка Вълова, Главният учител Катя Христова, председателят на МО "Информатика и ИТ" Станислава Каменова и ст. учител Цанка Парашкевова.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg