Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Ученици от ППМГ – Враца се срещнаха с Теодоси Теодосиев

Възпитаници на профилираната природо-математическа гимназия присъстваха на среща-разговор с Теодоси Теодосиев - „златния“ учител на България. Събитието се проведе в Конфернтната зала на РУО – Враца и събра повече от 65 ученици с изявен интерес към физиката и природните науки и учители, които преподават по човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.
Срещата беше организирана съвместно от ППМГ „Акад. Иван Ценов“-Враца и РУО-Враца и е насочена към популяризирането на обучението по природни науки и математика. Основен акцент в популярната лекция на Тео беше как да съсредоточим усилията си за формиране на „силов“ интелект, който да ни предпази от все по-агресивната конкуренция на хората с машините, как да формираме умения и компетентности, които да не ни позволят да се превърнем в излишни хора в един бързо променящ се свят на конкуренция с технологиите и изкуствения интелект.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg