Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Инициативи БЧК

Учениците от 9 г клас на ППМГ "Акад. Иван Ценов" - Враца се запознаха с техниката на непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Те се обучаваха върху манекен, предоставен от БЧК - Враца, а техен обучител бе Нина Цалова. 
Медицинският фелдшер в училището Петя Петкова разясни на учениците първите стъпки при такава интервенция. Участие взе и класният ръководител на деветокласниците Мартин Стойчевски - учител по физическо възпитание и спорт.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg