Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

2019/2020 уч.г.

Инициативи в IX а клас

На 10 декември, в часа на класа, учениците от IX a клас се срещнаха с Валери Пеевски – секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Калоян Къчев – инспектор в детска педагогическа стая. Инициатор на срещата бе г-жа Мая Найденова – младши инспектор по охраната към ОЗ „Охрана – Враца“ към МП и майка на ученичка от класа.

На срещата, в непринуден разговор, г-н Пеевски разясни на учениците какво е нормативна разпоредба, закон и подзаконови нормативни актове. Присъстващите научиха, че престъпление е всяка обида, закана, пускане на неверни слухове за друго лице и най-вече, че след 14 годишна възраст, учениците вече реално носят наказателна отговорност за постъпките си. Г-н Къчев  разказа по-подробно за работата на полицията и инспекторите в детска педагогическа стая. А г-жа Найденова, в качеството си на родител и на работещ към органите на реда, призова всички ученици подробно да се запознаят (ако все още не са направили това) със своите права и задължения в училище и извън него и да бъдат отговорни за своите постъпки.

Класният ръководител – г-жа Цветанка Василева и нейните възпитаници благодариха на своите гости за полезната и изчерпателна информация и си пожелаха нови бъдещи срещи с тях да има само по хубави поводи и да не са свързани с техните преки професионални ангажименти.

Ден на християнското семейство в ППМГ

„Европейското културно многообразие и идентичност – модерния поглед на младото поколение от област Враца“

Във Враца стартира провеждането на поредица от комуникационни инициативи на тема „Европейското културно многообразие и идентичност – модерния поглед на младото поколение от област Враца“. Информационните събития са в изпълнение на Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и се организират в седем читалища от община Враца.
В първите три инициативи участие взеха учениците от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ Георги Игнатов и Симона Вутова, които запознаха жителите на с. Нефела, кв. Кулата и с. Косталево с многообразието и обединяващото в историята и културата на България и различни държави, пречупени през погледа на младите хора – партньори по съвместни проекти със страни-членки от ЕС.
Събитията започнаха с представяне на филма „Любопитни факти за страните от ЕС“, а учениците от ППМГ по интерактивен начин разказаха за дейностите по проектите и инициативите им като представители на училище - посланик на Европейския парламент.
„Днес представяме пред Вас откъс от филм, който получи първа награда от конкурс, посветен на 140 години от Освобождението на България. По този начин, ние, младите хора, искаме да покажем как виждаме съхраняването на българската идентичност“, казаха възпитаниците на ППМГ и допълниха, че успешно са представили страната ни в сферата на образованието и дигиталното обучение.
„Смятаме, че с навлизането на новите технологии, нашата история и идентичност няма да бъдат забравени, а напротив - ще бъдат предадени на поколенията. В град Тулуза, Франция, нашето училище беше единственото от България, представило свой проект и имало възможността да сподели своите идеи с други европейски страни“, споделиха още те.
По време на събитията беше представен и филмът „Враца – нашата Европа“, а учениците благодариха за възможността да споделят инициативите си по европейски проекти в читалищата в община Враца.
„Читалища са нашата опора да не забравяме миналото и да се съхраним като народ, защото народ без минало е народ без бъдеще“, завършиха презентацията си Георги Игнатов и Симона Вутова.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg