Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

2019/2020 уч.г.

"За бъдещия ДОБЪР програмист"

След мотивиращия час, посветен на заслугите на Джон Атанасов и полученото от него признание, учениците от 12 в клас направиха първите си стъпки в професионалното програмиране. В рамките на един учебен час те изтегляха, инсталираха, модифицираха Visual Studio Community 2019. Запознаха се с работната среда и създадоха своите първи конзолни приложения и приложения с ГПИ.

"Национален медал по технологии и иновации"

На 13 октомври 1990 г. американският президент Джордж Буш награждава Джон Атанасов с националния медал за технологии и иновации с думите: "Професор Джон Атанасов, който винаги е подчертавал българския си произход и се гордее с него, е пример за всички...". Това е едно от най-големите отличния в живота на бащата на компютрите!
Повече за проф. Дж. Атанасов, за неговия живот и дело, за учредената награда на негово име, която се връчва на млади български изследователи в областта на информатиката и информационните технологии, научиха учениците от 12 В клас на ППМГ "Акад. Иван Ценов" гр. Враца в своята инициатива "Национален медал по технологии и иновации", посветена на Седмицата на програмирането, която се проведе на 14 октомври 2019 г.

"Да намерим верния алгоритъм"

На 14.10.2019 г. Наташа Ангелова проведе открит урок, който бе част от инициативата "Европейска седмица на програмирането 2019". Учениците от 8д клас се учеха да пишат алгоритми с помощта на псевдокод. Във виртуалната класна стая на 8д клас г-жа Ангелова беше качила необходимите ресурси и поставила необходимите за часа задачи.
Урокът започна с лесна игра - логическа задача, изискваща да се преведат през река с двуместна лодка коза, зелка и вълк, като се съблюдават известни правила. Задачата на учениците беше да опишат алгоритъма с псевдокод, а после получиха втора логическа задача, която представляваше доста по-сложен алгоритъм. Интересното в случая е, че втората задача е част от изискванията на японска компания за постъпване на работа. Учениците трябваше да направят снимка на екрана при успех и да прикачат файла на съответното място във виртуалната си класна стая.
Учениците бяха мотивирани, забавляваха се и учеха, помагаха си, съревноваваха се. В края на часа най-бързите и съобразителни ученици получиха мотивиращи "значки". Но най-важното е, че учениците разбраха колко е важно да измисляш, тестваш и записваш стъпките на даден алгоритъм, за да решиш дадена задача.
На урока присъстваха ЗДУД Веселка Вълова, Главният учител Катя Христова, председателят на МО "Информатика и ИТ" Станислава Каменова и ст. учител Цанка Парашкевова.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg