Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Проект "Робин Худ"

Инфо

Възпитаници на ПМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца влязоха в ролята на съдии

Общо 29 ученици от природо-математическата гимназия участваха в проект „Робин Худ – борец за справедливост или нарушител на закона“. Проектът е иницииран от Районен съд – Враца, а негов ръководител бе съдия Вероника Бозова.
В ролята на съдии, обвиняеми, потърпевши, защитници, прокурори и медиатори учениците от V и VI клас преминаха през всички етапи на съдебния процес. Тъй като не бе постигната спогодба между страните, медиационната процедура бе прекратена и се стигна до съдебно дело, което се проведе в присъствието на магистрати, представители на местната общественост и родители.
Чрез ролеви игри, възпитаниците на елитната гимназия научиха за работата на различните институции, отговарящи за обществените отношения. Те разискваха значението на термините престъпление и нарушение, целите на наказанието, правата на гражданите и др. В процеса на занятията учениците овладяха разпознаването и различаването на противоправното и противомерното поведение, запознаха се с процедурите за медиация и изградиха умения за бързо преодоляване на конфликти.
След края на проекта участниците получиха грамоти.

Събитието бе отразено и  от местните медии: Телевизия Враца, Телевизия Римекс.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg