Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

2016/2017 уч.г.

Вестник "Междучасие"

Екип от ученици от ПМГ"Академик Иван Ценов" - Николай Беремлийски, Петър Георгиев и  Найдийн Каменова участват в издаването на вестник "Междучасие". Инициативата е част от Програма “Деца и младежи в риск”по финансовия механизъм на европейскотоикономическо пространство и в нея са включени  ученици от няколко врачански училища.

 

Проект "Робин Худ"

Инфо

Възпитаници на ПМГ „Акад. Иван Ценов“ - Враца влязоха в ролята на съдии

Общо 29 ученици от природо-математическата гимназия участваха в проект „Робин Худ – борец за справедливост или нарушител на закона“. Проектът е иницииран от Районен съд – Враца, а негов ръководител бе съдия Вероника Бозова.
В ролята на съдии, обвиняеми, потърпевши, защитници, прокурори и медиатори учениците от V и VI клас преминаха през всички етапи на съдебния процес. Тъй като не бе постигната спогодба между страните, медиационната процедура бе прекратена и се стигна до съдебно дело, което се проведе в присъствието на магистрати, представители на местната общественост и родители.
Чрез ролеви игри, възпитаниците на елитната гимназия научиха за работата на различните институции, отговарящи за обществените отношения. Те разискваха значението на термините престъпление и нарушение, целите на наказанието, правата на гражданите и др. В процеса на занятията учениците овладяха разпознаването и различаването на противоправното и противомерното поведение, запознаха се с процедурите за медиация и изградиха умения за бързо преодоляване на конфликти.
След края на проекта участниците получиха грамоти.

Събитието бе отразено и  от местните медии: Телевизия Враца, Телевизия Римекс.

Представяне на проекта

Възпитаници на ПМГ - Враца от IX г клас представиха проект по гражданско образование пред свои учители, родители, съученици и представители на Ученическия училищен съвет.
 Проекта е  на тема „Климатичните промени са и моя отговорност“ и е представен от Катерина Кирилова. Неговата цел е младите хора да опазват природата, да участват активно в разрешаването на важни екологични проблеми, да проведажт тематични кампании и др.Ръководител на проекта е г-жа Наталия Василева - преподавател по география и икономика в природо-математическата гимназия.
Деветокласниците проучиха настъпващите климатични промени и проследиха последиците от тях, които, оказва се, представляват сериозна заплаха за природата. За нуждите на проекта бе изработен уеб сайт кlimat9.webnode.com, където бяха публикувани всички разработки по темата. Проведен бе конкурс за рисунка „Аз видях бедата“, както и дебат за климатичните промени и начините за преодоляване на негативните им последствия. След внимателно проучване и задълбочен анализ учениците представиха и своето мотивирано решение на проблема.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg