Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Математика и информатика

Катедра математика

Ангелина Банчева
Цветанка Василева Цветан Петров Галя Петрова
Веселка Вълова Ваня Иванова  Росица Генова Максим Йорданов
     
Калин Конов      

Катедра информатика и ИТ

Илонка Вутова  Станислава Каменова Албена Цекова
 инж.Н.Ангелова Стефан Димитров Цанка Парашкевова
Георги Парашкевов    Огнян Генов  Катя Христова

 

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg