Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Ръководство

Директор

"Да съм директор на Природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов“ за мен е не само голяма чест, но и голяма отговорност. Училището отдавна се е утвърдило като най-авторитетната образователна институция не само във Врачанска област, а и в целия Северозапад. И затова говорят фактите. Бившите възпитаници на гимназията са високоуважани специалисти във всички области на живота, намерили реализация както в България, така и по целия свят.

Учениците ни днес са мотивирани и отговорни, любопитни    и провокиращи ни да не стоим на едно място, да се учим заедно с тях.

Учителите в ПМГ „Академик Иван Ценов“ се стремят да са в крак със съвременните изисквания в образованието, да предлагат актуални знания,  да прилагат съвременни методи на преподаване, чрез които да ангажират учениците в учебния процес и да провокират тяхната активност и креативност.

Затова не са изненада успехите на нашите възпитаници в състезания и олимпиади по математика и информатика, по природни и хуманитарни науки, на спортни турнири и в извънкласните дейности.

Ние, учителите и ръководството на Врачанската природо-математическа гимназия, сме наясно с високите изисквания, които поставят успехите от миналото, от една страна, и талантът и неуморният труд на възпитаниците ни, днес. И затова не жалим време и усилия , за да поддържаме   престижа на училището сега и за в бъдеще.
И го правим. Ежечасно и ежедневно. Последователно и отговорно.
Заедно с нашите ученици реализираме един успешен модел, доказал се във времето. Заедно работим, заедно се учим, заедно се радваме на успехите."

Татяна Василева
Директор ПМГ

Помощник директори

Богдана Христова
Наталия Василева
помощник директор по учебната дейност
V - IX клас
помощник директор по учебната дейност
X - XII  клас
 
Людмила Йорданова
Помощник директор по административно-стопанската дейност

 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg