Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Интердисциплинарен урок по ИТ

Учениците от VII Б клас на ППМГ "Акад. Иван Ценов" гр, Враца представиха интердисциплинарен урок по Информационни технологии и История и цивилизация. Третокласничкаат Десислава Вутова стартира представянето на проектите с презентирането на своя проект "Шипка". Седмокласниците на г-жа Лилия Маркова представиха своите презентации на историческа тематика, а Деница Узунова и Надежда Прокопиева,  за финал запознаха аудиторията със своя проект от НОИТ 2018 - "Спасителят на Европа".

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg