Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Открита практика по английски език в ППМГ

Урок на тема “Songs and Music in the English Language Classroom” беше изнесен от Ани Павлова – старши учител по английски език и учениците от 8 в клас на ППМГ - Враца. Поканени бяха всички учители по английски език в гимназиален етап от областта. Урокът представи методи и техники на преподаване, усвоени по време на участие в квалификационен курс по методика на преподаването на английски език в Oxford Lake School of English, Великобритания. Откритата практика се проведе в изпълнение на проект „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора“ по Програма “Еразъм + на Европейската комисия.
По нетрадиционен, увлекателен и атрактивен за учениците начин бяха постигнати образователните, възпитателните и развиващите цели на урока. Чрез песните на едни от най-популярните британски изпълнители учениците развиха уменията си за слушане, обогатиха лексиката си по езика, приложиха на практика и знанията си за специфични граматически конструкции. Песента “Imagine” на Джон Ленън провокира учениците да осъзнаят ролята на омонимите в английския език. Работата продължи с подреждане на картинки, изобразяващи съществителни имена от текста на песента ”Grenade” от Бруно Марс. Третата песен “If you were a sailboat” от Кейти Мелуа изискваше най-активно участие, защото упражнението беше комбинация от слушане и писане. Задачата за попълване на липсващите думи беше полезна не само за развиване на уменията за слушане на специфична информация и усъвършенстване на правописа, а също и за осмислянето на граматическите знания за втори тип условни изречения.
Поставена бе домашна работа с творчески характер – учениците се изправиха срещу предизвикателството да довършат последните три реда от песента по свой собствен начин.
Чрез интерактивните методи, аудиовизуални средства и работа в екип урокът придоби един по–разчупен формат, който акцентираше върху творческото участие на учениците в процеса на работа. Иновативният характер на урока допринесе за разширяване на общата култура на младите хора, тъй като повиши тяхната осведоменост за британската поп култура.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg