Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Формиращо оценяване по забавен начин

Факт е, че оценяването знанията на учениците има емоционален ефект върху тях и често представлява снимка на тяхното моментно състояние. В стремежа си да разнообразявам този процес избрах два забавни метода за формиращо оценяване, при които се използват цифрови устройства и се разчита на достъп до глобалната мрежа за образователни цели. И двата метода са еднакво харесвани от учениците от пети, шести и седми клас и те с интерес откликват на прилагането им.
Първият е инструментът Plickers.  Методът е създаден от учител, който е търсил бърз метод за оценяване, посочващ резултата веднага. При оценяването се използват хартиени карти Plickers, с които учениците дават своите отговори на въпроси с множествен избор, предварително формулирани от учителят върху изучения материал. Положителна страна е, че се дава възможност и учениците също да формулират въпроси за обратна връзка, като по този начин проверяват знанията на своите съученици. Най-важните предимства на метода според мен са, че оценката се получава веднага след проверката на наученото, методът е приятен и забавен за учениците и не на последно място – има възпитателен елемент - не се налага разпечатването на тестове на хартия, което щади природни ресурси. Приложението на картите Plickers не изисква употреба на устройства от страна на учениците. В мрежата съществуват множество видеа, които подробно разясняват как се използват картите Plickers, както и възможност учителят лесно да ги разпечата.
Вторият метод е приложението Kahoot. То представлява викторина на живо, в която учителят предварително е подготвил въпроси по учебния материал. Инструментът е забавен и приятен метод, за който децата нерядко казват „Да играем Kahoot”, като забравят, че чрез викторината учат или са оценявани. Авторите на метода разчитат на приятна музика и ярки цветове, за да привлекат вниманието и да накарат участника наистина да се потопи в това, с което се занимава. Kahoot предлага и вариации като размесени изречения, които учениците трябва да подредят във верния ред или възможност да се използва за задаване на домашна работа. Това, което голяма част от моите ученици ценят при Kahoot, е фактът, че могат да използват своите мобилни телефони или таблети.
    Приложението на методите е в следствие от участието ми в редица квалификационни дейности и по-специално тези по Проект „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора” по Програма Еразъм + на Европейската комисия и членството ми в Академията за лидери в образованието, създадена в резултат на квалификационните програми на Фондация „Америка за България“ и Колумбийския университет, Ню Йорк. И двата метода са едни от най-любимите ми приложения, които правят мобилния ми телефон помощник в професионалната ми работа.

Калина Николова, ст. учител по английски език

   

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg