Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

2017/2018 г.

Открита практика по английски език в ППМГ

Урок на тема “Songs and Music in the English Language Classroom” беше изнесен от Ани Павлова – старши учител по английски език и учениците от 8 в клас на ППМГ - Враца. Поканени бяха всички учители по английски език в гимназиален етап от областта. Урокът представи методи и техники на преподаване, усвоени по време на участие в квалификационен курс по методика на преподаването на английски език в Oxford Lake School of English, Великобритания. Откритата практика се проведе в изпълнение на проект „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора“ по Програма “Еразъм + на Европейската комисия.
По нетрадиционен, увлекателен и атрактивен за учениците начин бяха постигнати образователните, възпитателните и развиващите цели на урока. Чрез песните на едни от най-популярните британски изпълнители учениците развиха уменията си за слушане, обогатиха лексиката си по езика, приложиха на практика и знанията си за специфични граматически конструкции. Песента “Imagine” на Джон Ленън провокира учениците да осъзнаят ролята на омонимите в английския език. Работата продължи с подреждане на картинки, изобразяващи съществителни имена от текста на песента ”Grenade” от Бруно Марс. Третата песен “If you were a sailboat” от Кейти Мелуа изискваше най-активно участие, защото упражнението беше комбинация от слушане и писане. Задачата за попълване на липсващите думи беше полезна не само за развиване на уменията за слушане на специфична информация и усъвършенстване на правописа, а също и за осмислянето на граматическите знания за втори тип условни изречения.
Поставена бе домашна работа с творчески характер – учениците се изправиха срещу предизвикателството да довършат последните три реда от песента по свой собствен начин.
Чрез интерактивните методи, аудиовизуални средства и работа в екип урокът придоби един по–разчупен формат, който акцентираше върху творческото участие на учениците в процеса на работа. Иновативният характер на урока допринесе за разширяване на общата култура на младите хора, тъй като повиши тяхната осведоменост за британската поп култура.

Формиращо оценяване по забавен начин

Факт е, че оценяването знанията на учениците има емоционален ефект върху тях и често представлява снимка на тяхното моментно състояние. В стремежа си да разнообразявам този процес избрах два забавни метода за формиращо оценяване, при които се използват цифрови устройства и се разчита на достъп до глобалната мрежа за образователни цели. И двата метода са еднакво харесвани от учениците от пети, шести и седми клас и те с интерес откликват на прилагането им.
Първият е инструментът Plickers.  Методът е създаден от учител, който е търсил бърз метод за оценяване, посочващ резултата веднага. При оценяването се използват хартиени карти Plickers, с които учениците дават своите отговори на въпроси с множествен избор, предварително формулирани от учителят върху изучения материал. Положителна страна е, че се дава възможност и учениците също да формулират въпроси за обратна връзка, като по този начин проверяват знанията на своите съученици. Най-важните предимства на метода според мен са, че оценката се получава веднага след проверката на наученото, методът е приятен и забавен за учениците и не на последно място – има възпитателен елемент - не се налага разпечатването на тестове на хартия, което щади природни ресурси. Приложението на картите Plickers не изисква употреба на устройства от страна на учениците. В мрежата съществуват множество видеа, които подробно разясняват как се използват картите Plickers, както и възможност учителят лесно да ги разпечата.
Вторият метод е приложението Kahoot. То представлява викторина на живо, в която учителят предварително е подготвил въпроси по учебния материал. Инструментът е забавен и приятен метод, за който децата нерядко казват „Да играем Kahoot”, като забравят, че чрез викторината учат или са оценявани. Авторите на метода разчитат на приятна музика и ярки цветове, за да привлекат вниманието и да накарат участника наистина да се потопи в това, с което се занимава. Kahoot предлага и вариации като размесени изречения, които учениците трябва да подредят във верния ред или възможност да се използва за задаване на домашна работа. Това, което голяма част от моите ученици ценят при Kahoot, е фактът, че могат да използват своите мобилни телефони или таблети.
    Приложението на методите е в следствие от участието ми в редица квалификационни дейности и по-специално тези по Проект „От висококвалифицирани учители към знаещи и можещи млади хора” по Програма Еразъм + на Европейската комисия и членството ми в Академията за лидери в образованието, създадена в резултат на квалификационните програми на Фондация „Америка за България“ и Колумбийския университет, Ню Йорк. И двата метода са едни от най-любимите ми приложения, които правят мобилния ми телефон помощник в професионалната ми работа.

Калина Николова, ст. учител по английски език

   

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg