Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Американска кухня – презентация и дегустация

Бинарен урок между ученици от ПМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца и ПГТР

11 декември 2015 г

Открит урок на тема „Американска кухня – презентация и дегустация“ организираха възпитаници на ПМГ „Акад. Иван Ценов“ заедно със свои съученици от Префесионалната гимназия по търговия и ресторантьорство във Враца. На изнесения урок присътваха директора на ПГТР г-жа Румяна Петрова, помощник-директора по учебна дейност на ПМГ г-жа Наталия Василева, учителите Марияна Ганчева и Ивалина Иванова.

Урокът протече в три основни етапа - компютърна презентация на английски език за типични продукти, ястия и подправки в Американската кухня (X„д“ клас/ПМГ); презентация за приготвените храни, също на английски език (XII„б“клас ПГТР) и дегустация, където домакините от ПГТР раздадоха брошури с рецептите на вкусните ястия.

„Смятам, че съвместния урок бе изключително полезен за възпитаниците и на двете училища, защото те усвоиха ценни умения за работа в екип, обогатиха речника си с нова кулинарна лексика и усъвършенстваха знанията си“, каза още преподавателят по английски език в ПМГ „Акад. Иван Ценов“  г-жа Ивалина Иванова.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg