Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

"Европейската мечта"

"Европа Директно" с  открит урок за учениците от ПМГ „Акадeмик Иван Ценов“, гр.Враца

Открит урок по английски език на тема "Европейската мечта" бе проведен с учениците от XI в клас на ПМГ – Враца. Чрез интерактивна презентация те се запознаха с историята на Европейския съюз, усвоиха и упражниха лексика, свързана с устройството и функциите на европейските институции. Гост на обучението бе госпожа Мария Панайотова, която е административен секретар на информационен център "Европа Директно" към ТПП – Враца. По атрактивен и увлекателен за учениците начин тя представи любопитни факти за основателите на ЕС и предостави информационни материали за политиките на съюза и неговите институции.

„С последователно вплетени елементи на граджанско образование в обучението по английски език, с нагледни материали, учениците разшириха своите познания, а откритият урок допринесе за тяхната информираност като граждани на Европейския съюз“, заяви техният преподавател по Английски език г-жа Ани Павлова.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg