Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Изнесен урок по английски език

На 05.03.2015г. В читалнята на Регионална библиотека Враца се проведе изнесен урок на тема "Велики американски и британски автори от ХХ век". Учениците от Х В клас на ПМГ "Акад. Иван Ценов" със старши учител по английски език г-жа Ани Павлова представиха чрез презентации трима автори с емблематични техни произведения, които те изучават в часовете по английски език: драматургът Артър Милър и пиесата му "Смъртта на търговския пътник"', Джон Стайнбек и романът му "За мишките и хората", както и носителят на Нобелова награда британски автор Уилям Голдинг и алегоричния му роман "Повелителят на мухите".

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg