Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Интерактивен урок "Еднаквости"

На 13 януари 2015 г. г-н Цветан Петров проведе с учениците от VIII а клас открит урок под формата на презентация на тема "Еднаквости. Видове еднаквости." Бяха показани теоретичните основи на еднаквостите, разгледани бяха задачи, които бяха анимирани и бяха показани приложенията им. Присъстваха г-жа Татяна Василев - Директор на ПМГ и старшите учители Ваня Иванова и Снежина Стоева.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg