• Колектива на ППМГ
  • Младежки Европейски парламент
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Свободни места

За учебната 2020/2021 г. обявяваме 1 свободно място в 6.Б клас.

Подаване на документи в канцеларията на ППМГ до 17.09.2020 г. от 8:00 до 16:00 часа

При повече от 1 кандидат  на 21.09 от 10:00 часа ще се проведе тест по математика върху учебното съдържание за 5. клас общообразователна подготовка.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление до директора (по образец);

Копие от училищен учебен план, по който се е обучавал ученикът в 5. клас

Ученическа книжка за завършен 5. клас за учебната 2019/2020 г.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg