• 15 медалисти на международен математически турнир
 • Математически науки
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Природни науки
 • Икономическо развитие
 • Първенците в състезание Математика без граници `2017
 • Наградените във Великденско математическо състезание
 • Прием след завършен IV клас
 • Седмокласниците от випуск 2017 - в Топ 10 на МОН за НВО
 • Патриотичният XII Б клас
 • Наградените в състезание Европейско Кенгуру 2017
 • Изпращане на зрелостниците
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Начало

Свободни места за учебната 2017/2018 г.

   Свободни места за учебната 2017 / 2018 г. по профили и паралеки:

VI клас

VI клас
Непрофилирана със засилено изучаване на математика в избираеми учебни часове и факултативни учебни часове - 1 място

ІХ клас

ІХ клас
Природоматематически профил: география и икономика с немски език – 5 места

Х клас

Х клас
Природоматематически профил: математика с английски  език – 5 места
Природоматематически профил: география и икономика с немски език – 1 място
Природоматематически профил: химия и ООС с английски език – 4 места
Природоматематически профил: биология и ЗО с английски език – 2 места

ХI клас

ХІ клас
Природоматематически профил: математика с английски език – 2 места
Природоматематически профил: география и икономика с немски език – 2 места

Ред и условия за попълване на обявените свободни места:

Документи за кандидатстване:

Заявление до директора;

Ксерокопие на учебен план от училището, където кандидатът е завършил учебната 2016/2017 г.;

Ученическа книжка.

Срок за подаване на документи за попълване на обявените свободни места – 01.09.2017 г. до  05.09.2017 г. от 8:00 до 16:00 часа

Място на подаване на документи: канцеларията на гимназията.

Класиране на приетите ученици ще се извърши на 07.09.2017 г. по низходящ ред в зависимост от бала, образуван от оценките по математика, български език и литература, първи чужд език и първи профилиращ предмет от учебната 2016/2017 година и тест по предмета при равни оценки и при повече от един кандидат за едно място.

На основание чл. 26 ал. 1 т.1 от Наредба № 3/15.04.2003 г. изм. и доп. –ДВ бр.65/09.08.2005 г. за системата на оценяване при различие в учебните планове ученикът полага приравнителни изпити.

Приравнителните изпити ще се положат 14.09.2017 г.
Записване на приетите ученици: 14.09.2016 г.

Необходими документи за записване:

Заявление по образец.

Ксерокопие от личен картон на ученика (заверен от училището, в което се е обучавал ученикът през учебната 2016/2017 г.);

Удостоверение за преместване;

Лична здравно-профилактична карта.

С отделна заповед на директора ще бъдат определени условията и реда за провеждане на приравнителните изпити.

Книги за прочит през лятото 2017

Книги за прочит през лятото:

V клас

За петокласниците!

Гръцка митология

Библейски митове (“Сътворението на света”, „Създаване на първите хора“)

Български легенди (създаването на света)

Български фолклорни песни

Български народни приказки

Иван Вазов – стихотворения

Асен Разцветников- "Стихотворения" („Приспивна песен“, „Над люлката“)

Елин Пелин – Разкази

Братя Грим - Приказки

Ханс К. Андерсен – Приказки

Приказки на народите

Приказки за Хитър Петър

Шарл Перо – Приказки

Рик Риърдън – „Похитителят на мълнии“

VII клас

За седмокласниците!

Българска литература:

Христо Ботев – „На прощаване”

Иван Вазов – „Българският език”

Иван Вазов  - „Опълченците на Шипка”

Иван Вазов  - „Една българка”

Иван Вазов - „Немили – недраги”

Алеко Константинов – „До Чикаго и назад”

Алеко Константинов  - „Бай Ганьо”

Пенчо Славейков – „Неразделни”

Пейо Яворов – „Заточеници”

Елин Пелин – „По жътва”

Йордан Йовков – „По жицата”

VIII клас

Задължителни литературни творби за VIII клас съгласно новата учебна програма – 2017/2018 г.

Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл.
„Илиада“ (Омир): (адаптирано издание за ученика)
„Любов“ (Сафо)
 „Антигона“ (Софокъл)
Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан.
„Пространно житие на Константин – Кирил“.
„Азбучна молитва“ (К. Преславски).
„За буквите“ (Черноризец Храбър).
Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета –„Притчата за трите пръстена“.
„Дон Кихот“ (М. де Сервантес): (адаптирано издание за ученика)
„Хамлет“ (У. Шекспир).
Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи...“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди“). (У. Шекспир)


 

Ойлер - великият математик

Информация за родители

Тормозът в училище:

Какво означавa?
Предупредителни сигнали за възможен тормоз над детето в училище!
Какво може да направи родителят относно тормоза в училище?

Отговорите на тези въпроси, както и допълнителна информация може да намерите тук!

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg