• Колектива на ППМГ
  • Младежки Европейски парламент
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Fresh news

На вниманието на учениците!

1. В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от V до XII клас да се осъществява от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии;

2. Синхронното обучение да включва синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците, както и текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението;

3. При обучението от разстояние в електронна среда учителите да използват възможностите на Microsoft Teams за образование. Обучението от разстояние в електронна среда да се организира от всички учители, включително и от учителите по физическо възпитание и спорт и за часовете им по спортни дейности;

4. Консултациите с ученици и родители да се извършват в електронния дневник , групите на класа или по телефона;

5. За посочения период учениците, за които е одобрено ОРЕС по чл.40а, ал.1 и чл.40а, ал.4, т.3 от Наредба 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, се прекратява. Същите ще се обучават синхронно със седмичното разписание на съответната паралелка;

6. Учебните занятия за учениците от I смяна да започват в 08:00 часа и за II смяна в 13:30 часа. Учебните часове ще са:

   • С продължителност 30 минути за учениците от V до VII клас  и 5 минути за обсъждане и въпроси по съответния урок;

   • С продължителност 35 минути за учениците от VIII до XII клас  при следния часови график, утвърден със Заповед № 0561-0255/26.11.2020 г. на директора:

I смяна
1. 08:00 – 08:35
2. 08:45 – 09:20
3. 09:30 – 10: 05
4. 10:25 – 11:00
5. 11:10 – 11:45
6. 11:55 – 12:30
7. 12:35 – 13:10
Iсмяна
1. 13:30 – 14:05
2. 14:15 – 14:50
3. 15:00 – 15:35
4. 15:55 – 16:30
5. 16:40 – 17:15
6. 17:25 – 18:00
7. 18:05 – 18:40

Заповед на директора на ППМГ 

За вас, учители

Колеги, прикачваме ви заявление  за платен тодишен отпуск, което може да свалите и попълните, след което да го изпрати на имейла на гимназията - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Заявление за платен отпуск

ОРЕС

На вниманието на ученици, родители и учители!

Обучение от разстояние в електронна среда

В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците в дневна форма отV до XIIклас ще се извършва синхронно от разстояние в електронна среда.

Заповед на директора на ППМГ 

Дневно разписание на учебните часове при провеждане на синхронно обучение от разстояние в електронна среда 

Заповеди

I. Заповед на министъра на образованието 

II. Заповеди на министъра на здравеопазването 

1.Временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.  

2. Противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г. 

Поправка в ПДУ

Уважаеми родители и ученици, уважаеми колеги!

Представяме Ви промените в правилника за дейността на училището - 

На вниманието на учителите!

Уважаеми колеги,

На 20 ноември ще се проведе ПС в електронна среда.

Заповед на директора - 

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни