• Наградените за 2017 г. ученици с приз "Ученик на годината"
 • Колектива на ППМГ
 • Новата "Смарт" стая
 • Природни науки
 • Икономическо развитие
 • Първенците в състезание Математика без граници `2017
 • Наградените във Великденско математическо състезание
 • Прием след завършен IV клас
 • Седмокласниците от випуск 2017 - в Топ 10 на МОН за НВО
 • Софтуерни и хардуерни науки
 • Патриотичният XII Б клас
 • Наградените в състезание Европейско Кенгуру 2017
 • Математически науки
Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Начало

Нашата униформа

Уважаеми родители и ученици ,

За нас е удоволствие да Ви презентираме представителните елементи на ученическа униформа на ППМГ Акад.Иван Ценов Враца!
От доста време ние, управителните органи на училището и училищното настоятелство, искаме да въведем елементи на училищна униформа за нашите ученици,защото униформата е символ на духа, традициите и принадлежността към ценностите на училището. Всяко елитно училище има своя представителна визия и беше време и ние да се погрижим за нашата ! Искахме да бъде уникална, разпознаваема и модерна, но и практична!
Тя беше избрана с огромен ентусиазъм ,желание, професионализъм и високи критерии за качество и стил, като цветовете трябваше да са изцяло съобразени с нашата емблема.
Надяваме се ,че празничната ни визия ще допринесе за самочувствието и единството на нашите възпитаници и те ще се чувстват горди да са част от най-престижното училище във Враца!

Списък учебници 2017/2018 учебна година

Списък на учебниците за новата 2017/2018 учебна година

Учебниците за V, VI и VII клас са безплатни за учениците и ще се раздават от училището! Учебниците за VIII клас са нови и бяха съобщени на родителската среща за осмите класове, която се проведе на 13 септември (сряда) от 17.30 часа в Спортната зала на ППМГ

Изтегли!smiley

Променен е учебника по руски за 11.клас!

Списък на класните стаи и класните ръководители

Класните ръководители и класните стаи през учебната 2017/2018 г. са както следва:

Стая Клас Класен ръководител   Стая Клас Класен ръководител
103 V а Ирина Ставрева   108 X а Веселка Вълова
104 V б Ангелина Банчева   203 X б Станислава Каменова
101 VI а Ваня Иванова   204 X в Илонка Вутова
102 VI б Милена Иванова   107 X г Бистра Благоева
106 VII а Катя Христова   205 X д Красимира Дикова
105 VII б Калина Николова   106 X е Детелина Харизанова
301 VIII а Людмила Дженкинс   206 X ж Лидия Динкова
302 VIII б Пепа Павлова   104 XI а Цветан Петров
303 VIII в Ани Павлова   105 XI б Камелия Ангелова
304 VIII г Цветана Иванова   101 XI в Албена Цекова
305 VIII д Лидия Ценова   102 XI г Тихомир Кирилов
306 VIII е Мая Байнова   103 XI д Соня Илчева
205 IX а Галя Петрова   109 XI е Тидор Тинковски
203 IX б  Росица Генова   209 XI ж Ивайло Лалков
204 IX в Миглена Севдалинова   301 XII а Калин Конов
107 IX г Мартин Стойчевски   302 XII б Цветанка василева
206 IX д Филип Филипов   303 XII в Георги Парашкевов
108 IX е Мая Генкова   304 XII г  Татяна Каленска
smiley       305 XII д Марияна Ганчева
  smiley     306 XII е Величка Младенова
    smiley   309 XII ж Иванка Стоянова

Кабинети и отговрници за учебната 2017/2018 година са:

100 – интерактивна класна стая – инж.Наташа Ангелова;

109 – кабинет по математика – Веселка Вълова (само за I смяна);

201 – кабинет по информатика и ИТ – Станислава Каменова;

202 - кабинет по информатика и ИТ – Катя Христова;

207 – кабинет по български еизк и литература – Милена Иванова;

208 – кабинет по физика и астрономия – Марияна Ганчева;

209 – кабинет по биология и ЗО – Детелина Харизанова (само за I смяна);

3 В - кабинет по информатика и ИТ – Георги Парашкевов;

307 – кабинет по информатика и ИТ – Илонка Вутова;

308 – кабинет по химия и ООС – Соня Илчева;

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg