Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Училищно настоятелство

Уведомление за униформи

УН „ ЕНТУСИАСТИ” към ППМГ „ Акад. Иван Ценов” Враца

УВЕДОМЯВА:

родителите на учениците от 5-те  и 8-те класове за учебната 2018/2019г.

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че паралелно със записването на децата Ви в ППМГ „ Акад. Иван Ценов”, ще се извършва и:
1. Подаване на заявление по образец за закупуване на традиционните за училището елементи на ученическа униформа. На място ще се уточнява размера, като за целта ще има на разположение мостри-размери!
2. Заплащане на сумата в размер на 38.00лв./тридесет и осем лева/, което е цената на един брой ученическа униформа, включваща: многосезонна риза по индивидуален дизайн с емблемата на училището и вратовръзка.  За целта ще получите квитанция за внесената сума.
ЗАБЕЛЕЖКА: Представителите на децата, които няма да присъстват лично за оразмеряване, при записването си в училище, молим да осигурят и представят за информация, на своя отговорност, следните размери /в см./ за детето: дължина на ръкав, ширина гръб, гръдна обиколка, обиколка ханш.
Предварително благодарим за съдействието!
гр.Враца, 14.06.2018г.

УН „ЕНТУСИАСТИ”

Визитка на УН

Защо ни има

Всяко съвременно българско училище има необходимост от обществена подкрепа и съпричастност с цел развитие и по-добро и ефективно осъществяване на учебно-възпитателните задачи. Именно с тази цел бе създадено ЮЛНЦ „Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца” – да подпомага развитието на учебното заведение и утвърждаването му като една от най-авторитетните образователни институции не само на територията на гр. Враца, а и на територията на цялата страна.

Кои сме ние?

Училищно настоятелство „Ентусиасти” при ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца  е регистрирано през м.Декември 2004 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на частна полезна дейност.

През м. Февруари 2016 г. настоятелството е регистрирано като Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. То се състои от 19 члена, като по-голяма част от тях са бивши възпитаници и настоящи родители на ученици в гимназията. Всеки от състава на настоятелството доброволно, безвъзмездно и с желание работи за издигане имиджа на училището и има за цел да подпомага успеха на учениците и техните учители, които с всяка измината година, все по-ярко доказват, че подготовката и постиженията на възпитаниците на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца са съизмерими с най-добрите както в България, така и извън нея.

Как сме структурирани?

Органите на Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца са Общото събрание, Съветът на настоятелите и Контролен съвет. Членовете на Съвета на настоятелите и Контролния съвет е избират от Общото събрание за срок до 4 години, а председателят на Съвета на настоятелите се избира от самия съвет отново за срок от 4 години.

Съставът на Съвета на настоятелите е:

1. Бисер Лилов – председател

2. Вероника Бозова – зам. председател

3. Милена Игнатовска - член

Съставът на Контролния съвет е:

1. Слави Георгиев

2. Албена Ницковска

3. Цветелина Йорданова

Какви са нашите цели и как ги постигаме?

Съгласно действащия Устав, Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Академик Иван Ценов“ гр. Враца осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във взаимодействие с ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, родителите и обществото. Настоятелството има следните основни цели:
1. Съдействие за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контрол на целесъобразното им разходване;
2. Подпомагане на изграждането и поддържането на материално-техническата база на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца и подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца.
3. Съдействие при реализирането на програми и работи по проекти за развитието на дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
4. Организиране обществеността и обединяване усилията на родителската, учителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица, за подпомагане развитието на учебното дело в ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца;
5. Подпомагане на учебно-възпитателния процес ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца;
6. Подкрепяне, насърчаване и подпомагане на творческите способности на децата и младежите от общината, областта и региона;
7. Съдействие за подпомагане на социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, както и за защита на човешките права, срещу проявите на дискриминация от всякакъв характер;
За постигане на целите си, част от извършваните от Училищно настоятелство „Ентусиасти“ при ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, дейности са:
1. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на училището;
2. Търси и осъществява взаимодействие със съответните институции на общинско, областно и държавно ниво;
3. Участва в изработването на програми и проекти за реализиране целите на Настоятелството;
4. Провежда срещи, тържества, пътувания (екскурзии) с просветна, познавателна и културна цел;
5. Организира списването на свои самостоятелни печатни издания като списания, вестници и др.;
6. Предлага мерки за подобряване дейността на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
7. Организира обществеността за подпомагане на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца;
8. Извършва благотворителна, консултантска, посредническа, превозна, рекламна и образователна дейност чрез участие в изработването на програми и проекти, свързани с постигането на основната цел и другите цели на Настоятелството, както и осъществява други незабранени от законите в РБ дейности, които са в интерес на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца.
Всеки, които желае да се запознае по-подробно с Устава на настоятелството, може да го направи тук.

Как може да бъдете част от нас?

Ние сме отворени за нови членове и всеки, който се вълнува от училищния живот и проблемите му и е готов да отдаде времето си, е добре дошъл!
Заявяването на желание за членуване в Настоятелството става чрез попълване на заявление по образец, което се депозира в канцеларията на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. Заявлението се разглежда на Общото събрание на Настоятелството и приемането на новия член става с обикновено мнозинство.
Съгласно действащия Устав на Настоятелството, членовете имат следните права и задължения:
1. Да участват в работата на Настоятелството.
2. Свободно да изразяват мнението си по всички въпроси от компетенциите на Настоятелството и дейността на училището.
3. Да спазват Устава на Настоятелството и да изпълнява решенията на ОС, СН и КС;
4. Да избират и да бъдат избирани за Член на СН и КС на Настоятелството;
5. Да бъдат информирани за неговата дейност;
6. Да зачитат и уважават правата на другите членове, които Устава и решенията на ОС предвиждат.
Уведомяваме Ви, че членуването в Училищно настоятелството „Ентусиасти” при ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца е доброволно и безвъзмездно и че съгласно чл.9 от Устава, Настоятелството не разпределя печалба!

Как можете да подпомогнете дейността ни?

Отворени сме и с радост и внимание ще се отнесем към всяко ваше предложение или съвет за развитието на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца. Готови сме да работим заедно за постигане на целите, които сме си поставили, и да допринесем за издигане престижа на най-елитното училище в града.

Апелираме за Вашата активност, за да може да подпомагаме ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца в трудния процес по създаване и поддържане на традиции и за да може активно и ефективно да допринесем за развитието на гимназията, така че тя да продължава да предлага актуални знания, съвременни методи на преподаване и все така умело и отговорно да ангажира учениците в учебния процес и да провокира тяхната активност и креативност.

Как можете да се свържете с нас?

http://www.pmg-vratsa.org/index.php/za-uchilishteto/2015-11-06-12-03-15

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

адрес: гр. Враца, бул. Демокрация №18 /ППМГ „Акад. Иван Ценов”/

Всеки, който желае да подпомогне дейността на Настоятелството чрез финансови средства, може да направи дарение по следната банкова сметка:

IBAN BG27RZBB91551036967901

BIC RZBBBGSF

Ние гарантираме, че всички финансови средства ще бъдат усвоени разумно и единствено за нуждите на учениците и ППМГ „Акад. Иван Ценов”, гр. Враца, при осигурена прозрачност на разходването им.

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ДАРИТЕЛИ!

Какво направихме до момента?

От началото на 2016 г. до м. Септември 2017 г., част от това, което направихме е следното:
На 26.01.2016 г., със съдействието на Настоятелството, се проведе Международно състезание „Математика без граници“, в което взеха участие 75 ученици от V-XII клас.
На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 50 лв. на Илонка Християнова Йорданова – ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.
На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 30 лв. на Виктор Ивайлов Цеков – ученик от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.
На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 30 лв. на Йоанна Миленова Кръстителска – ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.
На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 20 лв. на Люба Любомирова Мазнова – ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.
На 14.03.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 20 лв. на Радина Руменова Илиева – ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда за литературно есе.
На 22.03.2016 г. със съдействието на Настоятелството, се проведе Международно състезание „Математика без граници“, в което взеха участие 54 ученици от V-XII клас.
През м.Април 2016 г. Настоятелството изплати сума в размер на 2000.00 лв. на Българска Асоциация на Актьорите в България за подготовка и реализация на концерт спектакъл по случай 45 години ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца и сума в размер на 949.50 лв. на „Хемус 2005” ООД за организиране на кетъринг и коктейл по същия случай.
На 27.04.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 300 лв. на Глория Тодорова Митова – ученичка от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като подпомагане поради затруднено финансово положение - починал родител.
През м. Май 2016 г., за провеждане на държавните зрелостни изпити, Настоятелството организира присъствието като наблюдатели на по трима представители от родителите на ученици от училището за всеки един от изпитите.
На 05.06.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на 500 лв. на Георги Цветелинов Игнатов – ученик от 6 клас от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, за участие в Сингапурско-Азиатска училищна олимпиада по Математика (SASMO).
На 20.06.2016 г., съвместно с Настоятелството, бе проведено Национално състезание по елементарна математика - Турнир проф. Борислав Боянов.
На 21.06.2016 г. Настоятелството направи дарение в размер на по 100 лв. на Христина Калинова Христова и Калояна Ганчева Янкова – ученички от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като награда при дипломиране за постигнати успехи.
На 28.06.2016 г. Настоятелството направи дарение на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца в размер на 775.00 лв. за изработка на 14 бр. гравирани плакети.
През м.Септември-м.Октомври 2016 г. бе проведена кампания за организирано закупуване на учебници и учебни помагала за учебната 2016/2017 г. за желаещите да участват в кампанията ученици. От получените отстъпки с оглед поръчаното голямо количество учебници и учебни помагала, се акумулира сума от около близо 6000 лв., половината от която бе предоставена от страна на родителите на Настоятелството и която сума се изразходи за подпомагане на учебната дейност.
В периода м.Октомври-м.Декември 2016 г. се проведе подготовка на деца от 4-ти клас за кандидатстване в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца. За обучение се записаха 62 деца.
През м. Декември 2016 г., със съдействието на Настоятелството, се организира коледно тържество за учениците на ППМГ „Акад. Иван Ценов” гр. Враца, за което тържество Настоятелството закупи коледна украса за спортната зала, в която се проведе тържеството, безалкохолни напитки и сладкиши за почерпка на учениците, както и пое разноските за DJ.
Отново през м. Декември 2016 г., по повод предстоящите коледни и новогодшни празници, Настоятелството организира поставянето на коледна елха във фоайето на училището.
За участие на 9 бр. ученици в Пролетните математически състезания в гр. Варна за периода 31.03-02.04.2017 г. от V-VIII клас, Настоятелството заплати нощувки в размер на 540.00 лв.
За участие на 3 бр. ученици в Пролетните математически състезания в гр.Варна за периода 31.03-02.04.2017 г. от IX-XII клас, Настоятелството заплати нощувки в размер на 226.00 лв.
За участие на ученичката Станислава Василева Конова в Национално състезание по Английски език през м. Април 2017 г., Настоятелството възстановени направените разходи за път и хотел в размер на 102.27 лв.
За участието на Национален кръг на Теодора Ивайлова Иванова на две олимпиади по БЕЛ и физика, от Настоятелството бяха поети пътните разходи и хотел на ученичката и учител в размер на 105.80 лв.
На 15.05.2017 г., за участие на Славея Косева Костадинова в Европейско състезание по природни науки EUSO- в гр. Копенхаген, Дания, Настоятелството направи дарение на ученичката в размер на 500.00 лв. за покриване на разходите си по престоя.
По случай 24 май – Ден на славянската писменост и култура, през м.Май 2017 г. Настоятелството закупи предметни награди - слушалки за 15 бр. изявени ученици за сумата от 403.52 лв.
За дипломирането на випуск 2017 г. Настоятелството направи парични дарения на Микаела Димитрова Дакева, Девора Димитрова Дакева, Иванина Росенова Рачева, Александър Митков Костов, Ивайло Светлинов Вутов, Илона Християнова Йорданова и Ерик Николаев Търнавски в размер на по 150.00 лв., или общо в размер на 1050.00 лв.
За участието на 6 бр. ученици от гимназията във финалния кръг на Международното Математическо състезание „Математика без граници“ в Несебър в периода 30.06-03.07.2017 г.  Настоятелството изплати сумата в размер на  684 лв. на „МД Турс” ООД за обезпечаване на разходите им.
На 23.08.2017 г. Настоятелството преведе капаро в размер на 3000.00 лв. на фирма „ТРЕА 44” ЕООД за закупуване на плат за униформите на учениците от ППМГ. Униформите трябва да бъдат готови в средата на месец Ноември 2017 г., като за снемане на индивидуалните размери на учениците, Настоятелството организира вземането на мерки на учениците да се извърши в сградата на училището от представител на фирмата на 28 и 29 септември 2017 г.
През м.Септември 2017 г. бе проведена кампания за организирано закупуване на учебници и учебни помагала за учебната 2016/2017 г. за желаещите да участват в кампанията ученици. От получените отстъпки с оглед поръчаното голямо количество учебници и учебни помагала, се очаква акумулирането  на сума от около 6000 лв., половината от която се очаква да бъде предоставена от родителите на Настоятелството и да се изразходва за подпомагане на учебната дейност.
Анализът на изложените до момента дейности, ни мотивира да се стремим дейността ни да продължава все така активно, а защо не и още по-активно, като за това да сме максимално полезни, сме отворени за нови и нови членове-ентусиасти.

От Училищно настоятелство „Ентусиасти при ППМГ Акад. Иван Ценов” гр. Враца

02.10.2017 г.

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg