Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

ППМГ на Национален кръг и по история и цивилизация!

Седмокласничката Елица Ивова Крумова, се класира за Национален кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации. Тя показва траен интерес към историята още от пети клас и винаги се е класирала на призови места на Областните кръгове на олимпиадата. С помощта на нейния учител г-жа Валя Илиева Елица усвоява и изгражда знания, умения и компетентности по любимия предмет. Пожелаваме  ѝ да продължи и занапред да се развива в тази посока!

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg