Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Младежки Европейски Парламент в Брюксел

Ученици от Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов“- Враца  достойно представиха България на Младежки Европейски Парламент в Брюксел

Младежки Европейски парламент е една различна инициатива, посветена на наистина стойностни предложения за бъдещето на Европа,такава, каквато младите хора искат да бъде тя. В рамките на събитието, което се проведе на 19 ноември 2018 г. в Брюксел, осем ученици от природо-математическата гимназия във Враца доказаха, че младите българи са активни и информирани по ключови теми, възможности и предизвикателства, засягащи социалния и икономически живот на хората, градовете и държавите в ЕС. С конкретните си предложения, направени по време на дискусиите в работните групи, врачанските ученици заявиха, че не само се надяват за по-добро бъдеще, но този път поемат и своята отговорност за него.

Предложенията на младите българи бяха няколко и засягаха различни теми. Пламен Христов , който участваше в работна група, обсъждаща темата за интелигентните градове и обществен транспорт, даде идеята за изграждането на подходяща настилка и множество станции, откъдето се вземат под наем електрически двуколки. Целта е да се запази високата скорост и мобилност и едновременно да се пести място и да се опазва чистотата на градската околна среда. Пламен не се поколеба да обори  чуждо предложение за Car Free Day– Ден без коли и обясни, че ефектът би бил обратен, като даде за пример вече осъществилия се  No Smoking Day, след който са били закупени двойно повече цигари.Представител на България в групата, дискутираща темата за  създаването на годишна сесия с въпроси и отговори с участието на лидерите на Европа и младите хора, беше Мартин  Димитров. Той предложи да се създаде дигитален форум за събиране на най-често задаваните въпроси и съответно да бъдат публикувани отговорите на евродепутатите.Темата за използването на социалните медии за информиране на младите хора за гласуването беше обсъдена в група, в която участваше Мария Конецовска . Тя имаше две предложения,които се отнасяха  до разпространяването на снимки в социалните мрежи  на гласуващи знаменитости  с  проявена  гражданска активност  и излъчване по националните медии на ефектни, кратни и ясни клипчета за възможностите, които ЕС  дава на младите.

Между пленарните заседания и участието в работни групи младите парламентаристи  бяха поздравени лично от българските евродепутати от ЕНП Ева Майдел и Владимир Уручев. Госпожа Майдел поздрави учениците за тяхната инициативност и ги посъветва да бъдат все така активни, любопитни и да надхвърлят това, което се очаква от тях. Тя подчерта нуждата от качествено образование, инвестиции в технологиите и повече участие на младите хора в обществените процеси. Ева Майдел увери младежите, че те са хората, които имат възможностите да направят нещо значимо и по-добро за света около тях.

 Господин Владимир Уручев също приветства инициативността и смелостта на учениците от ППМГ свободно да изказват мнението си и да отстояват позицията си. Той ги поощри да търсят възможности, да участват в младежки инициативи и да общуват с младежи от други европейски страни и сами да се уверят, че българите са толкова способни, креативни и отговорни, колкото всички други европейци. Срещата между господин Уручев и младшите посланици на Европейския парламент беше сърдечна и непринудена, защото той  е добре запознат с идеите и възможностите им и подкрепяше техните дейности и инициативи по Програмата училище посланик на ЕП през изминалата година.

Изявата на учениците от ППМГ-Враца беше отразена от журналистката Неда Василева, бивш възпитаник на гимназията, която придружаваше българската група на това събитие и излъчена в национален ефир по Телевизия Европа.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg