Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

От 01.12 до 03.12. 2017г. в гр.Плевен се проведе X Национално състезание за ключови компетентности по природни науки. Според  регламента на състезанието от всяка административна област могат да участват двама състезатели. Област Враца беше представена от Калина Лалкова  - VIII клас и Кристън Илиева – X клас от ППМГ“ Акад. Иван Ценов“. Състезанието е отборно и се провежда в два кръга, като отборите се сформират на случаен принцип.Учениците решават и представят публично  задачи, проверяващи усвояването на ключовите компетентности в областта на природните науки – биология, физика и химия.  За достойното си представяне нашите ученици получиха сертификати. Учители на Калина Лалкова са В. Младенова и М. Байнова,на Кристън Илиева- Д. Харизанова, П. Варчев и К. Дикова.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg