Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Национални кръгове на олимпиадите

Участници в националните кръгове на олимпиадите

Биология и ЗО

Калина Лалкова   - VII клас, учител Г.Христозков
Милена Кирилова - IХклас, учител Д.Харизанова
Славея Костадинова - Х клас, учител И.Лалков
София Кунчева - XI клас, учител В.Младенова

Физика

Калина Лалкова - VII клас, учител П.Павлова
Божидар Станчев - IX клас, учител П.Варчев
Александър Георгиев - XI клас, учител П.Павлова
Христо Георгиев - XI клас, учител П.Павлова
Теодора Иванова - XI клас, учител М.Ганчева
Иван Стоянов - XII клас, учител П.Варчев

БЕЛ

Гергана  Николаева  - VII клас, учител И.Цонкова
Теодора Иванова - ХI клас, учител Т.Каленска
Магдалена Декова - ХI клас , учител Т.Каленска
Мария Декова - ХI клас , учител Т.Каленска
Йоана Кръстителска - ХI клас, учител Т.Каленска

Философия

Жаклин Петрова - X клас- учител Р.Вълчева
Радина Илиева   - XI клас - учител Р.Вълчева

Химия и ООС

Калина Лалкова   - VIIклас, учител С.Илчева
Георги Игнатов - VIIклас, учител С.Илчева

История

Ерик Търнавски - ХII клас, учител Л.Карамелска

Мат.Лингвистика

Йоана Лалковска- IX клас, учител Цв.Василева
Димитрий Георгиев - XI клас, учител Цв.Василева

Астрономия

Цветелина Гоцова - VIII клас, учител М.Ганчева

Англ.език

Станислава Конова - Х клас, учител Ц.Горанов, Л.Дженкинс

Математика

Георги Игнатов  и Гергана Николаева- VII клас, , учител А.Банчева

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg