Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Ученици от ППМГ-Враца ще участват в „Младежки Парламент“ в Брюкел

Представителна група от 8 ученици от ППМГ „Академик Иван Ценов“ ще представи своите идеи за нови перспективи и иновативни решения по въпроси, свързани с бъдещето на Европа на „Младежки Парламент“ в Брюксел на 19 ноември 2018 г.
Дванадесетокласниците от ППМГ - Враца бяха поканени да участват в това събитие, именно защото доказаха, че са сред най-активните младши посланици на Европейския парламент през изминалата учебна година и профилираната природо-математическа гимназия получи статут на училище посланик на ЕП, заемащо едно от челните места в класирането на училищата посланици в България.
„Младежки Парламент“ е специално събитие, организирано от Европейския парламент в Брюксел, чиято цел е да допринесе към един по-широк процес на консултации с граждани от цяла Европа. Идеята е да се съберат стотици млади хора в ЕП, които да обобщят актуални въпроси въз основа на заключенията на Срещата на европейската младеж EYE 2018 (European Youth Event). Резултатът от тези дебати ще бъде представен на председателя на ЕП Антонио Таяни, който след това ще го отнесе към Европейския съвет през декември 2018 г.
Преди самото събитие избраните млади хора ще участват в онлайн консултации, ще се разделят на работни групи и ще дискутират избраните чрез гласуване най-популярни 10 теми със свои съученици, приятели и широк кръг от познати. Като част от подготовката за главното събитие, ще се проведат и дискусии чрез онлайн платформа с участници в „Младежки Парламент“ от други европейски държави.
Пожелаваме на нашите младши посланици ползотворна работа при подготовката им и успешно представяне на това мащабно европейско събитие.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg