Best Joomla Template by Web Design

Стилът в образованието!

Постижения

на областно, национално и международно ниво на олимпиади и състезания. Водещо място на областно и национално ниво на ДЗИ и НВО VII клас.

Мотивиране

на младите хора от висококвалифицирани и всеотдайни в работата си учители, прилагащи модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално - техническа база.

Гордост

за учители и родители, нашите ученици се изявяват и в работата си по много проекти и извънкласни дейности. Зрелостниците ни успешно се реализират във висши учебни заведения у нас и в чужбина.

Национална олимпиада по БЕЛ

 

На 25 април 2015 г. в гр.Кърджали се проведе националния кръг на олимпиадата по БЕЛ. Единствената представителка от Врачанска област бе Искра Спасова - ученичка от VII А клас на ПМГ Враца с преподавател г-жа Иванка Цонкова.

Във възрастова група VII клас участваха 49 ученици от цялата страна. Олимпиадата се състоя от 2 кръга - тест с 30 въпроса и съчинение-разсъждение. Въпреки трудността на материала, Искра постигна висок резултат от 84 точки и достойно представи гимназията и град Враца.

Smart Gallery by Gestin de redes sociales

Контакти

ППМГ “Акад. Иван Ценов”
Враца 3000, бул. “Демокрация” №18
Директор - тел: 092/ 62-60-43
Канцелария - тел: 092/ 62-41-69

За предложения:

Обръщайте се към администратора на сайта - инж.Н.Ангелова на e-mail: pmg_vratsa@abv.bg